tehlike analizi

Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla, risk analizi ve risk değerlendirmesi hizmeti sağlanması işyerlerinde zorunluluktur. Risk analizi ve…

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri İşyerinde çalışanları; gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden durumlara…

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyeleri Talaşlı imalat atölyelerinde potansiyel tehlikeler Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma…

Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

  5 Adımda Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu…

Risk Değerlendirmelerinden 3T Risk Matrisi nasıl hazırlanır

Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında kilit…