teklif al

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetiminin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarındaki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: …

yangın eğitimi

yangın eğitiminin amacı Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın eğitimi …

01/07/2020 tarihi sonrası Mali …

ISTANBUL VIZYON OSGB; Türkiye’nin en büyük projelerinden İzmir Aliağa Star Rafineri Projesine verdiği İş Güvenliği Hizmetini OSHA (Amerika İş Sağlığı …

COVID19 Sürecinde Ayakkabı Sektörü

COVID19 Sürecinde Ayakkabı ve çanta satan işletmeler, Toplum tarafından sıklıkla kullanılan, ürün temasının olduğu buna karşılık işyeri alanlarının küçük olması veya …

Pandemi sonrası işe geri …

Covid-19 Pandemisi Bilindiği üzere, Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp bir salgın halinde (pandemi) tüm ülkeye …

6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi KANUNU İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kanunun detayı …

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma Ortamı Gözetiminin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarındaki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: …

yangın eğitimi

yangın eğitiminin amacı Yangın eğitimi; yasalara göre olası yangın afeti durumlarına hazırlıklı olmak için iş yerlerinde OSGB tarafından uygulanan bir eğitimdir. Yangın eğitimi …

iş güvenliği uzmanı hizmeti

iş güvenliği uzmanı iş güvenliği uzmanı hizmeti iş güvenliği uzmanı (#işgüvenliğiuzmanı #isguzmanı) hizmeti, 6331 sayılı kanun ve yönetmelikleri ile tanımlanmıştır. …

işyeri hekimliği hizmeti

İşyeri hekimliği hizmeti sağlamak 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince yasal bir zorunluluktur. işyeri hekimliği hizmeti 6331 …

Acil durum planlaması hizmeti

Acil Durum Planlaması Hizmetleri Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için …

Risk analizi ve risk değerlendirmesi hizmeti

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla, #riskanalizi ve risk değerlendirmesi hizmeti sağlanması işyerlerinde zorunluluktur. Risk analizi ve risk …

Yangın Risk Analizi

Her şirketin uygun ve yetkin yangın önleme tedbirleriyle yangınların önlenebileceğine inanıyoruz. Yangın Risk analizi (#yangınriskanalizi #yangıngüvenliği #yangınönleme #yangınsöndürme #tatbikat #eğitim …

Patlamadan Korunma Dokümanı

6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. …

İş güvenliği eğitimi hizmeti

İş güvenliği eğitimi hizmeti 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş güvenliği eğitimi almasını …

Periyodik muayene hizmeti

Periyodik Muayene Periyodik muayene hizmeti ve kontroller, iş ekipmanlarının güvenli bir şekilde çalıştırılıp çalıştırılamayacağını tespit eder, işverenler iş sağlığı ve …

İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmeti

İşyeri ortam ölçümleri hizmeti, çalışma ortamında işçilerin sağlığına zarar verebilecek etkenlerin tespit edilmesini sağlar. İşyeri Ortam Ölçümleri Hizmeti “İş Hijyeni …

İşyeri iç yönerge hazırlama hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince, işyeri iç yönerge hazırlama hizmeti hazırlanması gerekmektedir. 18 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan …
Araç çubuğuna atla