istanbul vizyon osgb
teklif al

Etiket: Sürekli İş Göremezlik Geliri

iş Kazası Bildirimleri Nasıl Yapılır?

iş kazası iş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır. iş kazasının mevzuattaki tanımı 5510 sayılı Kanunda sayılan iş kazası halleri ise şunlardır: Sigortalının işyerinde bulunduğu …

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? Hizmet akdi ile çalışanlar …