risk değerlendirmesi

Risk Analizi

İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla, risk analizi ve risk değerlendirmesi hizmeti sağlanması işyerlerinde zorunluluktur. Risk analizi ve…

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri İşyerinde çalışanları; gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden durumlara…

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyeleri Talaşlı imalat atölyelerinde potansiyel tehlikeler Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma…

Risk değerlendirmesi ekibi kimlerden oluşur?

Risk değerlendirmesi ekibi Risk değerlendirmesi ekibi, işverenin tarafından oluşturulur.  Risk değerlendirmesi ekibi; başta işveren veya işveren vekili, işyerinde sağlık ve…

Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

  5 Adımda Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi Risk değerlendirmesi işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu…

Risk Değerlendirme Hakkında

risk değerlendirmesi yapılmalı mıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin kamu da dâhil tüm işyerlerinde risk…

Risk Değerlendirme Standartı

RiSK DEĞERLENDiRME Risk, beklenen ama ne zaman olacağı, nasıl meydana geleceği ve ne kadar zarar vereceği bilinmeyen olaylardır. Riskin, olma…

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul, esas ve nasıl yapılacağını  gösteren yönetmelik   Resmi Gazete; 29.12.2012/28512…

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Resmi Gazete; 22.08.2013/28743…

Risk Değerlendirmelerinden 3T Risk Matrisi nasıl hazırlanır

Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin içinde çeşitli yönetim adımları yer almaktadır. Risk değerlendirmesi ise bu adımlar arasında kilit…