NACE kodu

işyeri tehlike sınıfı neye göre belirlenir?

işyeri tehlike sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak…

NACE Kodu düzeltme

Nace kodu Sosyal güvenlik mevzuatına göre işverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak, belirli oranlar dahilinde…

işyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

işyeri tehlike sınıfı (NACE kodu) işyeri tehlike sınıfı; bir işletmenin belli bir sektördeki faaliyetine göre dahil olduğu sınıftır. Tehlike sınıfı…