Meslekî Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi MESLEKi YETERLiLiK KURUMU MESLEKi YETERLiLiK BELGESi ZORUNLULUĞU GETiRiLEN MESLEKLERE iLiŞKiN TEBLiĞ (SIRA NO: 2015/1) Mesleki Yeterlilik Belgesi…