İşveren Vekili

işveren vekilinin ataması nasıl yapılır 2021

işveren vekili işveren vekili kim olabilir? SGK veri tabanında kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde…

işyerlerinde işveren vekilinin isg hizmeti yönetmeliği 2021

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

işverenlerin iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?

işverenin yükümlülükleri 6331 sayılı Kanun uyarınca, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası…