İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

iş güvenliği politikası

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi (RD) ve kontrol tedbirlerine karar verilmesi sürecini İş Güvenliği Politikası’nı kapsar. İş Güvenliği Politikası…

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Neden Önemlidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Neden Gereklidir? Tüm faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla, şirket ve…

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının hazırlanması için en iyi zaman tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi (RD)…