iş makinaları

iş Makinalarının Kullanımında Sertifika Şartı Var mı?

iş Makinalarının Kullanımında Sertifika aranıyor… 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde…