çalışan sağlığı

çalışan sağlığının uygun olmaması

çalışan sağlığı çalışan sağlığının uygun olmaması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “tehlikeli ve…