Alt işveren

Alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar Başlıklı 2. Maddesinin yedinci fıkrasında “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya…