Hizmetler

işyeri Hekimliği Hizmetleri

işyeri Hekimliği Hizmetleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu işverenlere işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasını zorunlu …

Periyodik Sağlık Tarama Hizmeti

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri gereği, iş yerlerinde, çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir …

Patlamadan Korunma Dokümanı

Medya organlarında hemen her gün bir işyerinde gerçekleşen patlama veya yangın haberlerini görmekteyiz. Gerek patlama ve gerekse de yangınlar işyerlerinde …

Yangın Güvenliği Hizmeti

Başta ülkemizde olmak üzere gelişmiş tüm ülkelerde yapılan istatistikler gösteriyor ki, yangınların en büyük nedenleri insanlarımızın kişisel hataları ve ihmallerinden …

Acil Durum Planlaması Hizmetleri

Acil Durum Planlaması Hizmetleri Acil Durum Planlaması insanların toplu biçimde bir arada bulunduğu ve zamanlarının büyük bölümün geçirdiği işyerleri için …

işyeri Ortam Ölçümleri Hizmeti

işyeri Ortam Ölçümleri “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işverenler, iş yerinde işçilerin sağlığına zarar verebilecek …
× Destek Hattı