teklif al

işverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteği

1.    Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun …

işverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

işverenlerin Prim Ödeme İşlemleri 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenler, bir ay içinde …

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi KKD’ler; çalışma ortamındaki tehlikelerin kaynağında kontrol altına alınmaya çalışılması ve diğer toplu korunma önlemlerine rağmen çalışanın …

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar

Çalışanlara Sağlanan Haklar Çalışanların Hakları Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen …

İş Kazalarının Önlenmesinde 3 Temel Adım

İş Kazaları Tanımı İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması …

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden …

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri

yüksekte çalışma Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir.  Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan …

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü!

“zorunlu” önlemler değil, bir “kültür” olarak benimseyebilmekten geçiyor. Girişimci Harold S. Geneen, “İş hayatındaki sürprizlerin yüzde 99’u olumsuzdur” diyor. İş …
Araç çubuğuna atla