işyerlerinde Tozla Mücadele Yönetmeliği

işyerlerinde Tozla Mücadele Yönetmeliği

EKLER

Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız

EK-1
Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu

Maddenin AdıCAS No (1)Toplam Toz Miktarı

TWA/ZAOD (mg/m3) (2)

Solunabilir Toz Miktarı

TWA/ZAOD (mg/m3) (3)

Alfa-alumina1344-28-1155
Aluminyum Metal7429-90-5155
Amonyum sülfamat7773-06-0155
Bakır Tozu7440-50-81
Baryum sülfat7727-43-7155
Benomil17804-35-2155
Bizmut tellurit1304-82-1155
Bor oksit1303-86-215
2-Chloro-6 (trichloromethyl pyridine)1929-82-4155
Çinko oksit1314-13-2155
Çinko siterat557-05-1155
Clopidol2971-90-6155
Disiklopentadien demir102-54-5155
Ferbam14484-64-115
Ferro vanadyum tozu12604-58-91
Gümüş7440-22-40,1
Grafit, sentetik155
Jips13397-24-5155
Kalsiyum Karbonat (mermer)1317-65-3155
Kalsiyum Karbonat (Kireçtaşı)1317-65-3155
Kalsiyum hidroksit1305-62-0155
Kalsiyum silikat1344-95-2155
Kalsiyum sülfat7778-18-9155
Kaolin1332-58-7155
Keten463-51-40,50,9
Kobalt metali, tozu ve buharı7440-48-40,1
Magnezit546-93-0155
Malatiyon121-75-515
Methoxychlor72-43-515
Molibdenyum (Mo olarak) Çözünebilir Bileşikler7439-98-75
Molibdenyum7439-98-715
Nişasta9005-25-8155
Odun tozu5
Paraquad4685-14-70,5
Pamuk tozu (çırçır,hallaç,iplik)0,5
Pamuk tozu (Dokuma)0,75
Pamuk tozu (Konfeksiyon)1
Paratiyon56-38-20,1
Pentaeritritol115-77-5155
Pikloram1918-02-1155
Paris alçısı26499-65-0155
Platinyum (pt) Çözünebilir tuzları7440-06-40,002
Portland çimentosu65997-15-1155
Rouge (Demir III-oksit)155
Sakkaroz57-50-1155
Selüloz (kağıt tozu)9004-34-6155
Silikon7440-21-3155
Silikon karbür409-21-2155
Tahıl (yulaf,buğday,arpa…)10
Tantal, metal ve oksit toz7440-25-75
Telleryum ve bileşikler (Te olarak)13494-80-90,1
Temephos ( 0,0 – (thiodi-4,1- phenylene) bis(0,0-dimethyl phosphorothioate)3383-96-8155
4,4’ – Tiyobis (6-tert Butil-m-kresol)96-69-515
Titanyum dioksit13463-67-715
Vanadyum (V2 O5 toz olarak)1314-62-10,5
Zımpara12415-34-8155

 

Özelliği Olan Kayaç veya Mineraller Maruziyet Eşik Sınır Değerleri

Kayaç-mineralTWA
Asbest0,1 lif / cm3
Silika (Kristal Yapıda)
Kuvars (Solunabilir)  10mg/m3   
%SiO2+2
Kuvars (Toplam)  30mg/m3   
%SiO2+2
Kristobalit :Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.

Tridimit: Formülle hesaplanan kuvars değerinin ½ si kullanılır.

MineralSınır Değer (mg/m3)
Amorf yapıda (doğal diatomalı toprak içeren ) 80 mg/m³

% SiO2+2

Silikatlar (%1’den az kristal silika içeren)
Mika
Talk (Asbest içermeyen)
Talk (asbest içeren) (***)
Sabuntaşı
Portland Çimentosu
Grafit (Doğal)
Kömür Tozu:
%5 ve daha az SiO2 içeren solunabilir toz2.4 mg/ m³

 

%5’ten fazla SiO2 içeren solunabilir toz  

10mg/m³   
% SiO2+2

İnert veya İstenmeyen Toz
Solunabilir Kısım5 mg/ m³
Toplam Toz15 mg/ m³

 

EK-2
Pnömokonyoz Tanı Şeması

EK-3
ILO ULUSLARARASI PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KATEGORİSİ ÇİZELGESİ

0.  Kategori0/-0/00/1
I.  Kategori1/01/11/2
II.  Kategori2/12/22/3
III.  Kategori3/23/33/+

 

 

 

 

Sayfalar: 1 2

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın