iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik

iş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik

EK-1 Laboratuvarların İş Hjyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorlunluluğu Olan Parametre Listesi

 

Laboratuvar Parametre Listesi
Laboratuvar Parametre Listesi

 

EK-2 Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

 

 

EK-3 Kurum/Kuruluş Bilgi Formu

 

Kurum Bilgi Formu
Kurum Bilgi Formu

 

EK-4  Personel Bildirim Listesi

 

Personel Bildirim Listesi

 

EK-5 İş Hijyeni Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

yenParametre Listesi

EK-6 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Cihaz Listesi

 

İş Hijyeni Cihaz Listesi

 

EK-7 Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

EK-8 Yeniden İnceleme Tutanağı

 

Yeniden İnceleme Tutanağı

 

EK-9A İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Ön Yeterlilik Belgesi

 

EK-9B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Yeterlik Belgesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-11 Denetim Tutanağı

Denetim Tutanağı

 

EK-12 Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu
Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

 

 

Ekleri için tıklayınız

 

Sayfalar: 1 2

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın