Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi

 

Kişisel Koruyucu Donanımdan El Koruma

Ellerin Korunması: Kişisel koruyucu donanım kullanmak, korunmak için doğru bir yöntemdir. Ellerimiz, cildimiz tüm risklere karşı daima korunmalıdır. Bunun için yapılan proses de doğru eldiven seçmek, kalite ve konfor önemlidir.

Eldivenlerde EN Standartları

CE KATEGORİ 89/686/EEC Direktifi

• Kategori 1- Minör Riskler:

Kullanıcılar için muhtemel yüzeysel risklere karşı koruyucu eldivenler, üretici firmalar tarafından test edilip onaylanabilir.
CE işareti, EN standartlarıyla beraber kullanılır.

• Kategori 2- Temel Riskler:

Onaylanmış kurumların laboratuvarlarında Avrupa normları testlerinden geçmiş ve onaylanmış kurum tarafından verilmiş uygunluk (CE ve EN) belgelerine sahip koruyucu eldivenleri kapsar. CE işareti, EN standardıyla beraber kullanılır.

 

• Kategori 3- Majör Riskler ve Telafisi Olmayan Hasarlar:

Kategori 3 Eldivenleri: EC kalite garanti sistemi ya da EC kalite sigortası tarafından ilave üretim kontrollerinden geçirilir. CE işareti, onaylanmış kurum ve kimlik numarası EN standartlarını gösteren piktogramla beraber kullanılır.

CE, Avrupa standartlarına uyum işaretidir ve her eldivenin ve ambalajın üstünde olmalıdır. Bütün eldivenler, EN 420 standardına haiz olmak zorundadır.

EN 420 Genel Gereklilikleri

 • Amaca uygunluk
 • Zararsızlılık: Eldiven kullanıcıya hiçbir zara vermemelidir.
 • Yapı: Dikiş yerlerinden dolayı eldivenin genel performansında eksilme olmamalıdır.
 • Depolama: Özel depolama koşulları belirlenmelidir.
 • Ölçü: Eldiven, onaylanmış ortak standartlara göre, yani Avrupa el ölçüsüne uygun olarak üretilmelidir.
 • Eldivenli El Hassasiyet Ölçümü: Hassasiyet derecisi 1’den 5’e kadardır.
 • Ürün Bilgisi ve İşaretleme: Her ürün, üretici ve eldiven ismi, ölçüsü ve CE işareti ile kullanılır.
 • Paketleme: Üretici ve eldiven ismi, CE işareti, iletişim bilgilerini içerir. Kategori II ve III eldivenlerde, sahip olduğu piktogramlar ve spesifik risklere karşı performans değerleri gösterilmelidir.
 • Kullanım kılavuzu

EN 388 Mekanik Riskler

Performans Değerleri012345
a. Aşınma (devir)<100>100>500>2000>8000
b. Kesilme (İndeks)<1,2>1,2>2,5>5,0>10,0>20,0
c. Yırtılma (Newton)<10>10>25>50>75
d. Delinme (Newton)<20>20>60>100>150

 

Genel Gereklilikler

 • Aşınmaya Dirençli (a)= Sabit hızda, numunenin aşınarak yıpranması için gereken devir sayısı (0’dan 4’e kadar)
 • Dilimleyerek Kesilmeye Direnç (b)= İçeriğin, numuneyi sabit hızda kesmesinin devir sayısıyla hesaplanması (0’dan 5’e kadar)
 • Yırtılmaya Direnç (c)= Numuneyi yırtmaya yarayan güç (0’dan 4’e kadar)
 • Delinmeye Direnç (d)= Numuneyi standart çelik matkapla delmek için gereken güç (0’dan 4’e kadar)

 

Kimyasal Maddeler Riski

Performans Değerleri123
AQL<4,0<1,5<0,65

 

Bu kategoride, EN 374 Standardındaki eldivenler için uygundur ve sıvı kimyasallara direncini gösterir. Tüm kimyasallara karşı koruma sağlayan tek çeşit eldiven olamaz. Önemli olan, eldivenin kimyasallara ve uygulamaya karşı etkili şekilde koruma sağlamasıdır. Kimyasal tehlikelere (sızdırma) karşı koruma, kimyasalın eldivenin içine sızma zamanına göre ölçülür. Aşağıdaki tabloda bu zamanları görebilirsiniz.

 

Performans Değerleri (sızma)0123456
Ölçülen Zaman≤ 10>10>30>60>120>240>480

 

Kimyasal ürünler açısından dayanıklılık seviyesi düşük olan bir eldiven, sadece “su geçirmez” olarak kabul edilir.

 

EN 407 Isıya Karşı

Performans Değerleri1234
a. Isı ve/veya yanma ile ilgili bir durumAlevlenme zamanından sonra

 

Parlama zamanından sonra

≤20s

 

 

≤10s

 

 

≤120s

 

≤3s

 

 

≤25s

≤2s

 

 

≤5s

b. Sıcaklıkla temas direnciTemas Direnci

 

 

Eşik Zamanı

100°C

 

 

≥15s

250°C

 

 

≥15s

350°C

 

 

≥15s

500°C

 

 

≥15s

c. Konvektiv ısı (ısı transfer gecikmesi)≥4s≥7s≥10s≥18s
d. Radyant ısı (ısı transfer gecikmesi)≥5s≥30s≥90s≥150s
e. Küçük ergimiş metallere (≠ damlacık)≥5≥15≥25≥35
f. Büyük ergimiş metallere (kütle)30g60g120g200g

 

EN 511 Soğuğa Dayalı Riskler

 

Performans Değerleri01234
a. Konvektiv soğuk. Termal yalıtım ITRm².°C/WITR<0.10≤ITR<0.150.15≤ITR<0.220.22≤ITR<0.300.3≤ITR
b. Temaslı soğuk. Termal direnç Rm².°C/WR<0.025≤R<0.0500.50≤R<0.1000.100≤R<0.1500.150≤R
c. Su geçirmezlik testiOlumsuzOlumlu

 

EN 1149-1 Antistatik Özellikler

Eldivenin test edilmiş yüzey direnci, operatörün elindeki, ohm/kare (Ω) cinsinden birikmiş statik elektriği dağıtmaya yarar.

 

EN Gıda Direktifleri

Gıda ile temas edebilir. (EC/1935/2004 Direktifi)
EN 421
İyonize radyasyon ve radyoaktif kirlilik
Eldivenin su geçirmezlik testine ve kullanım alanına bağlı olarak belirli testlere tabi olması gerekir.
EN 1082-1
Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı Koruyucu Eldiven ve Kolluklar-Çelik Örgü Eldiven ve Kolluklar

 

Mekanik ve Termal Eldiven Malzemeleri

Doğal FiberlerPamuk, yün
Deri
Sentetik FiberlerPolyester, polipropilen, polyamid, para-aramid (kelvar), dyneema, meta-aramid (kermel, nomex)
PolimerlerPoliüretan, nitril köpük, nitril, lateks

 

Kimyasal Eldiven Malzemeleri

 • Lateks
 • PVC
 • Nitril
 • Neopren
 • Butil

 

Solunum Koruma Ürünleri Seçerken

El Koruma Ürünlerini Seçerken

Yüksekte Çalışma Ürünlerini Seçerken

Göz Koruma Ürünlerini Seçerken

Kulak Koruma Ürünlerini Seçerken

Vücut Koruma Ürünlerini Seçerken

Kafa Koruma Ürünlerini Seçerken

Ayak Koruma Ürünlerini Seçerken

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

administrator

  İlgili Yayınlar

  Bir cevap yazın