Açık İşletme

Açık İşletme;
1) Maden üzerindeki örtü tabakasını almak ve bu suretle maden kitlesini istihsal edebilecek bir duruma getirmek amacıyla uygulanan bir maden ocağı işletme sistemi.
2) Açık ocak. 3) Normal açık işletme. —> Yerüstü madenciliği.

administrator

    İlgili Yayınlar