Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

Periyodik Sağlık Taraması

işyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler,

• Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yaptırırlar.

• Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yaparlar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlarlar. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

• işyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

• Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

• Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler

 

Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden kaynaklı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanılanması ve müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği küktürünün temel prensiplerinden olan proaktif  (öncül) yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarını erken tespit edebilme kolaylığı sağlayarak çalışan sağlığı ve iş kayıpları en aza indirmek periyodik sağlık taramasıyla mümkündür.

 

işe Giriş Muayene ve Tetkikleri

işe giriş muayeneleri, iş yeri hekimlerimiz tarafından yapılmakta olup, işin niteliğine göre gerekli testler (Akciğer Filmi, Solunum Fonksiyon Testi, İşitme Testi, Kan Sayımı, Kan Grubu, Hepatit testleri, İdrar Tahlili, v.s) kurumumuzla anlaşmanız halinde kısa sürede sonuçlandırılarak, ekonomik fiyat paketleriyle; tarafınızdan gönderilecek her işçiye hizmet verilebilmektedir.

 

Periyodik Sağlık Taramaları

 

Akciğer Grafileri

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarının tespiti, korunması ve oluşabilecek etkilerin takibini yaparak erken dönemde teşhisini koymak; periyodik aralıklarla yasal önemi olan bu uygulamayı gerçekleştirmek amacı ile kurumumuza ait mobil araç ile akciğer filmleri çekilerek kayıt altına alınmaktadır.

 

Tıbbi Laboratuar Hizmetleri

Gerek günlük hayatta, gerek çalışma hayatımızda, endüstri alanında kullanılan madde sayısı hızlı bir şekilde arttıkça, özellikle çalışma ortamında zararlı etkilerle maruziyetler de artmaktadır .Bu etkilerin insan sağlığı üzerindeki zararları ve yan etkilerini tespit ve takip etmede laboratuar testlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Genel sağlık kontrolünde yapılan testlerle, farklı sektörel alanlarda farklı toksik maddelerle temas eden kişilere yapılan testler belirlenmiş olup hassasiyetle test edilmektedir.

Toksik Testlerden Bazıları;

Kurşun – Hippurik Asit – Fenol – TCA (Triklorasetik Asit) – Aluminyum

Kolinesteraz Aktivitesi – İdrarda Porfirin – Kanda Benzol – Karboksihemoglobin

ALA – Toluen – Civa – Arsenik – v.s

 

İşitme Testi

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. Gürültülü ortamda çalışanların ilgili yönetmeliğe göre 6 ayda bir işitme testi yaptırması, gürültülü ortamda çalışmayanların ise yılda bir kez işitme testini yaptırması gerekmektedir. Odyometri Testi özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde yapılmaktadır. Sonuçlar odyometristimiz ve KBB uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Odiyometri testi ile ilgili İstatiksel veriler ve bir önceki yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.

 

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri,çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

Bu test sayesinde KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ),ve astım olmak üzere nefes darlığıyla seyreden tüm akciğer hastalıklarının erken tanısında, hastalığın hangi evrede olduğuna, ayrıca sebebi bilinmeyen nefes darlıklarının tespitinde önemli bilgiler alınabilmektedir.

Ölçümler spirometri adı verilen cihazlarla yapılmakta olup, işgücü kaybını en aza indirmek amacıyla, işyerinizde uygun bir ortamda pratik bir şekilde çalışanlarınıza uygulanabilmektedir.

Testler daha sonra Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından raporlandırılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

 

Göz Taramaları

Göz Taramaları Check-Up

Portör Taramaları

Portör Muayeneleri:

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi gereğince, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tetkikler şunlardır;

1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir )

2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir )

3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )

4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )

5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )

Aşı Uygulamaları

Tetanoz aşısı
Hepatit aşıları;(Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)

Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Neden İstanbul Vizyon OSGB ile Çalışmalısınız?

OSGB Fiyat Listesi

Teklif Almak için TIKLAYINIZ

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın