iş kazası sıklık hızı

iş kazası sıklık hızı

Yıl sonu raporlarını hazırlarken verileri istatistiki ölçütlere çevirmede faydalı olacak formüller

 

iş kazası sıklık hızı:

Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.

   iş kazası sıklık hızı = (İKS  x 1,000,000)/ (PTEGS*8)

İKS=İş kazası sayısı     PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat

PTEGS =Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı

is-kazasi-siklik-hizi

iş kazası sıklık hızı

Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

iş kazası sıklık hızı =(İKS  x 225,000)/    (PTEGS*8)

İKS=İş kazası sayısı    PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat

225.000=100x45x50

45 Haftalık çalışma saati baz alınan

50 Bir yılda  hafta sayısı baz alınan

 

iş kazası ağırlık hızı:

Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle  kaybedildiğini gösterir.

iş kazası ağırlık hızı = (TGK  x 1.000.000)     /  (PTEGS*8)

TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı

PTEGS*8 =tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati

 

iş kazası ağırlık hızı:

Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.

iş kazası ağırlık hızı = (TGKx 100)/  (PTEGS*8)

TGK = İş kazası sonucu toplam gün kaybı

PTEGS*8 =tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati

100= çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle      kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

 

iş Kazası Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:

850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın.

(1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )

Bu durumda iş kazası sıklık oranı, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000

KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000

KSO= 62.01

iş Kazası Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bu durumda, iş kazası ağırlık oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000

Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın