kaynak işlerinde iş güvenliği

kaynak işlerinde iş güvenliği

Kaynak

Kaynak, iki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzeme ilave ederek veya etmeden birleştirilmesidir.

Kaynak Çeşitleri

 • Elektrik Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı
 • Gaz altı kaynağı
 • Elektrik direnç kaynağı
 • Oksi-Asetilen kaynağı

kaynak işlerinde iş güvenliği

Kaynak işlerinde Başlıca Tehlikeler

 • Işınlar
 • Toz, gaz ve dumanlar
 • Endüstriyel gazlar ve basınçlı gaz tüpleri
 • Elektrik
 • Kaynak yapılan ortamın özellikleri

 

Kaynak ışınları iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlardan olup üç tiptir;

 • Kızılötesi (Infrared) Işınlar; Gözlerde kum hissine, mercek ve komeada hasara ve deride yanıklara neden olurlar.
 • Görünen Işınlar: Dalga boyları 700-400 nm arasındadır. Kaynak ışınlarının % 30’u bu tip ışınlardır. Işık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
 • Morötesi (Ultraviyole) Işınlar: En tehlikeli ışınlardır. Kısa süreli maruziyetlerde bile gözün saydam tabakasında yanıklara, katarakt hastalığına, giderek körlüğe neden olan ağır hasarlara yol açar. Morötesi ışınlar, deride ağır yanıkların oluşmasına ve uzun sürede de deri kanserine neden olur.
Kaynak işlerinde iş Kazaları

SGK 2015-2017 verileri

Kazanın Oluş NedeniKaza Oranı
Gözde Yaralanma% 67
–          Kaynağın Gözü Alması% 35
–          Göze Yabancı Cisim Kaçması% 32
Sıcak Metal Kıvılcım veya Alevin Elbisenin Altına Girerek Yanık Oluşturması% 11
Korunmamış Deri Yanığı%  9
Elbise Üzerinden Nüfuz Eden Yanık%  7
Elbisenin Alev Alması%  3
Yangın ve Patlama%  3

 

Kaynakla Oluşan Zararlı Gazlar

Kaynakla oluşan zararlı gazlar, asetilen, metan, propan, bütan gibi yanıcı gazların oksijen ile yanması sonucu karbonmonoksit, karbondioksit ve azot oksitler oluşur. Isının ve UV ışınlarının çevredeki havayı bozması sonucu azotdioksit ve ozon oluşur.

Kullanılan dolgu malzemesi, elektrot örtüsü ve malzeme metalinin ayrışması sonucu ve ana malzemede görülen çinko, bakır, kadmiyum ve kurşun gibi metallerin partikül ve buharları ile florür, klorür esaslı gazlar meydana gelir.

Karbon, kalay, demir, alüminyum metalleri düşük düzeye risk oluştururken, kadmiyum, krom, kurşun, vanadyum, mangan, civa, molibden, nikel, titan ve çinko ise irritan ve toksit etkiye sahip olduklarından kalıcı MESLEK HASTALIKLARINA neden olurlar. Mesela DEMİROKSİT MAK (müsaade edilen azami konsantrasyon) değeri 10mg/m3 olup, üzerindeki değerlerde akciğer hastalığı olan SİDEROSİS’e sebebiyet verebilir.

Kaynakla Çalışırken Alınacak Önlemler

 • Gaz tüpleri düşmeye karşı kelepçe ya da zincir ile sabitlenmelidir.
 • Taşıma işlemleri araba ile yapılmalıdır.
 • Gaz tüpleri ısı kaynağından uzakta olmalıdır.
 • Hortumlar ve kablolar ezilmeye karşı korunmalıdır.
 • Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinasının topraklaması tam olmalı, tüpler üzerindeki manometreler sık sık kontrol edilmelidir.
 • Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.
 • Tüplerin ne ve dara ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmiş olmalıdır.
 • Tüpler uygun havalandırması olan depolarda güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde ve yanıcı ve yakıcı tüpler olarak ayrı ayrı stoklanmalıdır.
 • Boş tüpler dolu tüplerden ayrı yerde toplanmalıdır.
 • Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kesinlikle bulundurulmamalıdır.
 • Alev geri tepmesi oluşması (şalomada alevin tutuşturulmasıyla birlikte oluşan geri yanma durumu) önlenmelidir.
 • Muhafaza başlıkları daima tüplerin üzerinde takılı olmalıdır.

Kaynak işlerinde Risk Değerlendirme

BölümFaaliyetTehlikeRisk
Kaynak İşleriElektrotla kesimKaynak ışınıGöz hastalıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleriElektrotla kesimKoruyucu eldiven olmadan yapılan işYanma
Kaynak İşleriElektrotla kesimOrtama yayılan kaynak dumanı ve buharıMesleki solunum sistemi hastalıkları, zehirlenme (kaynakçı akc)
Kaynak İşleriElektrotla kesimKaynak makinasının tutamağının yalıtkan malzeme bulunmamasıElektrik çarpması
Kaynak İşleriElektrotla dolguDolgu elektrotu ışımasıGöz hastalıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleriElektrotla dolguDolguda kullanılan elektrot sebebiyle ortama yayılan kaynak dumanı ve buharıMesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleriTav ocağıSıcak çıkan parça (Max 1100 Cº)Yanma
Kaynak İşleriTav ocağıVinçle yükleme sırasında dikkatsizlikMalzeme düşmesi, ezilme
Kaynak İşleriTav ocağıTav ocağı yanı su havuzuna düşmeBoğulma, yanma
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıTüpün yağlı elle açılmasıPatlama
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıTüpün saatinin yanlış montajıMalzeme fırlaması, uzuv kesilmesi/kaybı
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıTüpün zinciri olmamasıDevrilme, patlama
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıKaynak ışınıTahriş, yanma
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıSıcak parçaYanma
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıŞalomanın fazla yaklaştırılmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriOksi-asetilen gaz kaynağıŞaloma alevi ile kor cüruf sıçramasıYanma, Yangın
Kaynak İşleriKaynakKaynak makinasının elektrik bağlantılarının uygun olmamasıElektrik çarpması
Kaynak İşleriKaynakKazan ve tank gibi dar alanlarda elektrik kaynak işleriElektrik çarpması
Kaynak İşleriKaynakGaz kaynağında uygun olmayan tüplerin kullanılmasıPatlama
Kaynak İşleriKaynakGaz tüplerinin uygun kullanılmamasıDüşme, yangın, patlama
Kaynak İşleriKaynakUygun olmayan gaz kaynağı takımlarıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynakKaynak yapılan yerin yakınında yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynakKapalı alanlarda yapılan kaynak işlerinde patlayıcı, yanıcı gazYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynakKapalı kaplar üzerinde kaynak işleriYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynakKaynak işini yapan çalışanın KKD kullanmamasıGöz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme
Kaynak İşleriKaynakKaynak sırasında çevrede çalışanlarGöz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme
Kaynak İşleriKaynakKaynakçının eğitimsizliğiGöz tahrişi, elektrik çarpması, zehirlenme, meslek hastalığı
Kaynak İşleriElektrik ark ve gaz altı kaynağıÇalışma sırasında zehirli kaynak dumanları açığa çıkmasıZehirlenme, mesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleriElektrik ark ve gaz altı kaynağıKaynak işlemi sırasında tehlikeli kaynak ışınlarının çıkmasıGöz rahatsızlıkları, meslek hastalığı
Kaynak İşleriElektrik ark ve gaz altı kaynağıElektrik kaçağıElektrik çarpması
Kaynak İşleriElektrik ark ve gaz altı kaynağıYüksek radyant ısı oluşmasıMetabolizmada dolaşım sistem rahatsızlıkları
Kaynak İşleriOksijen kesimiOksijen tüpünde gaz sıkışmasıPatlama
Kaynak İşleriOksijen kesimiSıcak kıvılcım sıçramasıYanma
Kaynak İşleriOksijen kesimiYüksek radyant ısı oluşmasıMetabolizmada dolaşım sistem rahatsızlıkları
Kaynak İşleriOksijen kesimiSıcak yüzeylere temasYanma
Kaynak İşleriOksijen kesimiÇalışanların ergonomik olmayan koşullarda çalışmasıFiziksel etmenlere bağlı meslek hastalığı (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları)
Kaynak İşleriOksijen kesimiErgimiş metal ışınlarıGöz rahatsızlıkları
Kaynak İşleriOksijen kesimiErgimiş metal dumanlarıMesleki solunum yolu rahatsızlıkları
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak makinalarının toz, nem ve dış etkenlere maruz bırakılarak depolanmasıElektrik çarpması, yangın, patlama, uzuv kaybı
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak makinalarının periyodik olarak kontrol edilmemesiElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakGürültüİşitme kaybı
Kaynak İşleriGenel KaynakDar alanlarda kaynak yapmakZehirlenme, mesleki solunum sistemi hastalığı
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak teline temas etmeElektrik çarpması
Kaynak İşleriGenel KaynakDüşen parçalarDüşme, ezilme, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak donanımlarını yetkisiz kişilerin kullanması ve tamir etmesiElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakMakinada aşırı ısınmaYanma, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakKabloların kontrol edilmemesiKabloların kontrol edilmemesi
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak kablolarının ısınmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak kablolarının ark yapmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak kablo ek noktalarının gelişi güzel bağlanmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakAkım ayarlarının yüksek yapılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakTopraklamanın yanlış yapılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakKabloların makinaya yanlış bağlanmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakMakina ve donanımları üzerine yanıcı malzeme bırakılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakDeforme olmuş kaynak penselerinin kullanılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakKablo pense bağlantılarının usulünce yapılmamasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakPensenin kaynak sonrası metal yüzeye bırakılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakUygun olmayan bağlantı elemanlarının kullanılmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriGenel KaynakAşırı sıcak ortamda çalışmaMetabolizmada dolaşım sistemi hastalıkları
Kaynak İşleriGenel KaynakSıcak malzemeler ile temas etmeYanma
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak sırasında meydana gelen ark gürültüsüİşitme kaybı
Kaynak İşleriGenel KaynakKaynak kablolarına yağ ve yakıt bulaşmasıElektrik çarpması, yangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriKapalı mahallerde Şalomelerin aydınlatma olarak kullanılmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriKapalı mahallerde şalomelerin unutulması veya bırakılmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriŞalome ile yüksekte çalışırken veya asılı olduğu yerden, şalomenin düşürülmesiDüşme, uzuv kaybı
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriŞalomenin parça fırlatarak patlamasıDelme, batma, kesme, uzuv kaybı
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriŞalome elemanlarının tıkalı ve çalışmaz olmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriKelepçelerin yeterince sıkılamamasıZehirlenme, boğulma
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriKelepçe kenarlarının hortumu kesmesiZehirlenme, boğulma
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriKelepçelerin kopması ve bağlantıların gevşemesiZehirlenme, boğulma
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriAlev geri tepme valflerinin yanlış takılmasıZehirlenme, boğulma
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriAlev geri tepme valfi kullanılacak gaza uygun olmamasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriAlev geri tepme valfi bağlantı ve gövdesinden gaz sızdırmasıZehirlenme, boğulma
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriAlev geri tepme valfi olmadan çalışmaYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriRegülatörlerin çalışanlar tarafından sökülmesi ve tamir edilmesiYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriRegülatörlerin belirtilen özellikleri dışında farklı gaz, tüp ve basınçta kullanılmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumlara takılmaDüşme, yaralanma, uzuv sıkışması/kesilmesi
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumların tutuşmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumların gaz sızdırmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriEk ve bağlantı noktalarında sızdırmaYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumların patlamasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumlarda yağ ve gres bulaşığı bulunmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumun kopmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortum üzerinde işaret ve sembollerin bulunmamasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumların delik olmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortumların delinmesi (çalışma sırasında)Yangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriHortum ek borularının uygun olmamasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriEk borularında çatlak ve kırık olmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüplerin devrilmesiYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüplerin taşıma sırasında düşmesiYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüplerin aşırı olarak ısınmasıYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüplerin delinmesiYangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüpün üzerinde bulunan donanımlarından gaz sızdırması (vana ve gövdesinden )Yangın, patlama
Kaynak İşleriKaynak – kesme ve montaj işleriTüpün yüksek debide çalıştırılmasıYangın, patlama
administrator

  İlgili Yayınlar

  Bir cevap yazın