iş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?

iş sağlığı ve güvenliği kimleri kapsar?

iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kimleri Kapsar? 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, devletin tüm çalışanlarını kapsayan 2012’de hayata geçirilmiş bir yasa olmakla beraber, aynı zamanda çırak ve stajyerleri de kapsamına almıştır. Kamu ve özel sektörde çalışan herkes kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olamaz. Her çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanır ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulur.

iş sağlığı ve güvenliğinde istisnalar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve emniyet personelleri ve afet müdahale ekipleri gibi kendine has faaliyet gösteren kuruluşlar kanunun istinaden kapsadığı birkaç kurum arasında yer alıyor.

iş sağlığı ve güvenliğinde risk

iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmesi

Kanunun yürürlüğe girmesi ile iş yerlerinde risk değerlendirme tespiti yapılmış olup, bu değerlendirme sürecinde tespit edilen olumsuz hususlar göz önünde bulundurularak çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği gerekçesi ile önlem olarak öncelikle tüm sorumluluğun iş verene aittir. Bununla beraber, iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinin tümünde uygulanması hedeflenmiştir. Risk değerlendirmeleri sürekli olarak denetlenerek çalışanların güvenli bir ortamda çalışabilmesi sağlanmaktadır.

iş yerleri Tehlike Sınıflandırmasına Tabii

İş yerleri iş ve işçi güvenliği göz önünde bulundurularak tehlike sınıflarına ayrılır. Böylece iş güvenliği hizmetlerinin daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması amaçlanmaktadır. İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre Çok Tehlikeli olanlar A, Tehlikeli olanlar B, En Az Tehlikeli olanlar ise C sınıfında yer alır. Sınıf tespiti, yapılan işin yaptıranı ile bakanlık görevlilerinin dâhil olduğu bir komisyon eşliğinde belirlenir. Ayrıca bu kanun ile sınıflara göre iş güvenliği belgesi verilir. Bu sayede doğru iş için doğru eleman alımı yapılarak, iş kazalarını daha aza düşürmeyi amaçlanır.

Her iş Yerine Bir Hekim, Bir iş Güveni Uzmanı

Çalışan sayısı veya iş yeri çeşidine bakılmaksızın her iş yerine bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri yerleştirilir. Sağlık görevlileri, bakanlıkça yapılan özel eğitim ve meslekî yeterlilik sınavında kendini ispatlamış kişiler arasından seçilir. İşveren, gerekli şartları yerine getirmesi hususunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yerine getirebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) personeli, işverenin iş yerinin hayati tehlike arz eden riskler kapsamında bulunup, iş verenin gerekli tedbir almadığını tespit ettiğinde ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilir.

administrator

  İlgili Yayınlar

  2Yorum

  Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Aylinnur , 01/11/2020 @ 19:32

   6331 kanun ISG Kimleri kapsamaz ve neden kapsayamaz amacı nedir ?

   • hcicek34 , 02/11/2020 @ 23:49

    6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 2.2’de; aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz demektedir.

    a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
    b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
    c) Ev hizmetleri.
    ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
    d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

  Bir cevap yazın