çalışan temsilcisinin seçimi

çalışan temsilcisinin seçimi

Çalışan temsilcisinin seçim kriterleri

Çalışan temsilcisi işyerinde yapılacak ve çalışanların en az yarısından fazlasının katılacağı bir seçim ile belirlenir.

Seçimin tüm aşamalarında işveren organizasyon sağlamak zorundadır. İşverence çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilan edilir.

Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak adaylık başvurusu için tanınan sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilan edilir.

Oylamaya çalışanların en az yarıdan bir fazlası katılmak zorundadır. Oylar gizli olarak kullanılır. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde seçimler tüm vardiyalarda çalışanların oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenmek zorundadır.

Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığı ile ilgili bir tutanak düzenlenir. Seçim sonucunda en fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilan edilir.

Çalışan temsilcisi seçimleri beş yılda bir yenilenir. Çalışan temsilcisi bu sürede destek elemanı ile birlikte görev yapar.

çalışan temsilcisinin seçimi
çalışan temsilcisinin seçimi

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİLMEZSE NE OLUR?

Çalışan temsilcisi seçim ile tespit edilmek zorundadır.

Ancak istisnai bazı durumlarda çalışan temsilcisi işveren tarafından işçiler arasındaki birinin atanması suretiyle görevlendirilebilir.

Atama yöntemine başvurulması için ya işçiler arasından aday olacak birinin çıkmamış olması yada işyerinde yetkili sendika olması dolayısıyla sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi gerekmektedir.

Sendika temsilcisi sayısı gerekli çalışan temsilcisi sayısından az ise, boşta kalan çalışan temsilciliği pozisyonu için yine seçim yapılır.

Bunlar dışındaki diğer tüm hallerde seçim yapılmak zorundadır. İşveren işyerinin fiziki koşullarını öne sürerek seçimi engelleyemez.

 

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ATANMAMASININ veya ENGELLEMENİN CEZASI

 

2021 yılı için madde 20/1e göre işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmeyen işverene;

10dan az
çalışanı olan işyeri
10 – 49

çalışanı olan işyeri

50den fazla

çalışanı olan işyeri

Az Tehlikeli2555TL2555TL3832TL
Tehlikeli3193TL3832TL5110TL
Çok Tehlikeli3832TL5110TL7665TL

 

2021 yılı için madde 20/3e göre çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını engelleyen işverene;

10dan az
çalışanı olan işyeri
10 – 49

çalışanı olan işyeri

50den fazla

çalışanı olan işyeri

Az Tehlikeli3836TL3836TL5754TL
Tehlikeli4795TL5754TL7672TL
Çok Tehlikeli5754TL7672TL11508TL

 

2021 yılı için madde 20/4e göre çalışan temsilcilerinin görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarını kısıtlayan ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânları sağlamayan işverene;

10dan az
çalışanı olan işyeri
10 – 49

çalışanı olan işyeri

50den fazla

çalışanı olan işyeri

Az Tehlikeli2555TL2555TL3832TL
Tehlikeli3193TL3832TL5110TL
Çok Tehlikeli3832TL5110TL7665TL

 

İdari para cezası uygulanacak. Uygulamada çalışanların işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi konusunda daha fazla söz sahibi olmalarının sağlanması son derece olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ancak her şeyden önce çalışan temsilcilerinin bu görev ve sorumluluklarının da mutlaka sağlıklı bir şekilde yerine getirecek birikim ve tecrübeye sahip olmaları sağlanmalıdır.

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın