Veri setlerinin içinde neler olacak?

Veri setleri içerisinde 2019 yılı içerisinde 4 farklı kategori olacaktır.

1. Çalışanların Eğitimi

2. Sağlık Gözetimleri

3. Saha Gözetimleri (Tehlike Kaynakları)

4. Sektörel Veriler

administrator