Yönetmelikler

Yönetmelikler

işin durdurulmasını gerektiren durumlar

işyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması…

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getiren işyerlerine ve işverene verilen destekler ile bu desteklerin nasıl olacağı…

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler

Aşağıda belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini göstermektedir. Resmi Gazete; 16.07.2013/28709 Güncelleme: 01.05.2018 / 29.12.2018 BİRİNCİ…

işyerlerinde Tozla Mücadele Yönetmeliği

İşyerlerinde tozdan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği yönünden mücadele etmek ve çalışanların tozun maruziyetlerinden korunmalarını sağlamak…

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesine dair…

Yapı işlerinde iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Hafriyat, inşaat, montaj, demontaj, drenaj, tadilat ve restorasyon gibi yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işveren ya da…

elle taşıma işleri yönetmeliği

Elle taşıma Elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari…

Geçici veya Belirli Süreli işlerde iş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Geçici ve belirli süreli yapılacak işlerde çalışanların  iş sağlığı ve güvenliği bakımından işyerlerinde uygulanacak çalışmalara yönelik yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete;…

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Resmi Gazete; 22.08.2013/28743…

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik

Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve…