Yönetmelikler

Yönetmelikler

sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği

sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği İşyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili uygulanması gereken asgari İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını içeren…

Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını içeren yönetmelik. Bu yönetmelikle çalışanlara genel konular, teknik konular ve…

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri içeren yönetmelik…

Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

Acil Durumlar Acil Durumlar hakkında yönetmelik İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri…

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü…

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin usul ve esaslarla yapılması gereken işleri içeren yönetmelik aşağıdadır;…

Asbestle Çalışmalarda Güvenlik Önlemleri

Çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması ve…

Çocuk ve Genç işçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını…

işyerlerinde işveren veya işveren Vekili Tarafından Yürütülecek iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

iş Sağlığı ve Güvenliğinde işverenin yürüteceği hizmetler ve vermek zorunda olduğu eğitimler ve eğitim konuları ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Resmi Gazete;…

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları içeren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi…