Yayınlar

Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu

istenmeyen yüksekten düşme kazası halinde konsültasyon ve testlerin bulunup bulunmaması işyeri hekimini malpraktis açısından etkileyebileceğinden “yüksekte çalışabilir” ibaresi istenen raporlarda aşağıdaki konsültasyon ve tetkiklerin istenmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Sağlık bakanlığının 16 Haziran 2011ve 20065 sayılı “TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” si  
” http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-72720/h/temelis.doc ” halen internet sitesinde mevcut ve yürürlükte olan bir mevzuatı temsil etmektedir.
Bu yönergenin 19. sayfasında Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu 
 • C’CG testi,
 • Nöropsikolojik test bataryası (Dikkat Eksikliğinin Tanı ve Teşhisinde Kullanılan Test ve Bataryalar)
 • EKG,
 • ​Kreatinin,
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri),
 • Tam İdrar Tahlili,
 • Odiogram (işitme testi),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Göz Kırılma Kusuru,
 • Akciğer Grafisi,
 • Dahiliye, Nöroloji, KBB, Ortopedi, Göz Doktoru, Psikiyatri konsültasyonları sonucu düzenlenecek rapordur.

Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;

a) Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler,

b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (H​iper​ T​ansiyon, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritim bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü), böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi),psikiyatrik hastalıklar.

c) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar.

d) Yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar.

 

Yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesi: 

Genel işe giriş muayenesi (öz geçmiş, soy geçmiş, ayrıntılı meslek öyküsü, fizik muayene),

ayrıntılı baş-vücut denge işlevinin muayenesi ile görme ve işitme muayenesi.

 

Yüksekte çalışacak olanlara ek laboratuvar muayenesi; 

EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin, hemogram, TİT, akciğer grafisi ve odiolojik muayene.

Yüksekte çalışacak olanlara periyodik muayeneler; yılda bir kez yapılır.

61 / 100 SEO Score

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

× Destek Hattı