teklif al

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

yüksekte çalışma

istenmeyen yüksekten düşme kazası halinde konsültasyon ve testlerin bulunup bulunmaması işyeri hekimini malpraktis açısından etkileyebileceğinden “yüksekte çalışabilir” ibaresi istenen raporlarda aşağıdaki konsültasyon ve tetkiklerin istenmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu

Sağlık bakanlığının 16 Haziran 2011ve 20065 sayılı “TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE” si  
” http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-72720/h/temelis.doc ” halen internet sitesinde mevcut ve yürürlükte olan bir mevzuatı temsil etmektedir.
Bu yönergenin 15. sayfasında Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu‘na atıfta bulunur.

Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu için gerekli tetkikler

 • C’CG testi,
 • Nöropsikolojik test bataryası (Dikkat Eksikliğinin Tanı ve Teşhisinde Kullanılan Test ve Bataryalar)
 • EKG,
 • ​Kreatinin,
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • AKŞ (Açlık Kan Şekeri),
 • Tam İdrar Tahlili,
 • Odiogram (işitme testi),
 • Solunum Fonksiyon Testi,
 • Göz Kırılma Kusuru,
 • Akciğer Grafisi,
 • Dahiliye, Nöroloji, KBB, Ortopedi, Göz Doktoru, Psikiyatri konsültasyonları sonucu düzenlenecek rapordur.
İlginizi Çekebilir!  Yüksekte güvenli çalışma
Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu
Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu

Yüksekte çalışma yapaMAyacak gruplar

Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;

a) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler,

b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (H​iper​ T​ansiyon, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritim bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü), böbrek hastalıkları, nörolojik hastalıklar (epilepsi), psikiyatrik hastalıklar,

c) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar,

d) Yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar.

 

Yüksekte çalışma yapacaklara işe giriş muayenesi: 

Genel işe giriş muayenesi (öz geçmiş, soy geçmiş, ayrıntılı meslek öyküsü, fizik muayene),
ayrıntılı baş-vücut denge işlevinin muayenesi ile görme ve işitme muayenesi.

 

İlginizi Çekebilir!  deprem nedir? deprem çantasında neler olmalıdır?
Yüksekte çalışma yapacaklara ek laboratuvar muayenesi; 

EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin, hemogram, TİT, akciğer grafisi ve odiolojik muayene.

Yüksekte çalışacak olanlara periyodik muayeneler; yılda bir kez yapılır.

Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz!

6 − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla