Yayınlar

işyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

77 / 100 SEO Puanı

işyeri tehlike sınıfı (NACE kodu)

işyeri tehlike sınıfı; bir işletmenin belli bir sektördeki faaliyetine göre dahil olduğu sınıftır. Tehlike sınıfı tanımı, esasında bir işletmenin çalışma sahasında insan sağlığına ne derece zararlı çalışmalar sürdürüldüğü ile de alakalı olmaktadır. Örneğin kimyasal maddelerin bulunduğu bir iş sahası, metrelerce toprak altında çalışma durumu, yüksek alanlarda çalışma durumu gibi risk durumlarının yüksek olması o işletmenin daha yüksek bir tehlike sınıfına dahil olmasına sebebiyet vermektedir.

işyeri tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

işyeri tehlike sınıfı

işyeri tehlike sınıfı nasıl öğrenilir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca;
31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir ve işyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

işyeri tehlike sınıfımı nereden öğrenirim?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 9. maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak çıkarılan “ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin işyeri tehlike sınıfı Tebliği”nin;
Birinci maddesine göre; 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin işyeri tehlike sınıfı Tebliği ‘nin ekinde yer alan işyeri tehlike sınıfı Listesinde belirtilmiştir.

İkinci maddesine göre;
(1) işyeri Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
(2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.
(3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.
“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin işyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nin ekinde yer alan listeden işyerinin tehlike sınıfını belirlemek için öncelikle işyerinin “NACE” kodunu bilmek gerekir.

NACE Kodu Nedir?

işyeri tehlike sınıfı “NACE” kodu ile belirlenir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

işyeri tehlike sınıfı nasıl değiştirilir?

 İşyerine ait NACE kodu ile işyerinde yapılan asıl işin farklı olması durumunda, SGK il veya ilçe Müdürlüklerine yazılı başvuru yapılarak gerekli düzeltme yapılabilir. Ayrıca İşveren asıl iş faaliyet değişikliği durumunda en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi gerekir.

işyerleri tehlike sınıfı 3′e ayrılmaktadır.

Çok Tehlikeli              (İnşaat, maden, tersane vb.)  işlerin yapıldığı işyerleri

Tehlikeli                      (İmalat, kesme, boyama, servis vb.) işlerin yapıldığı işyerleri

Az Tehlikeli                (Büro hizmetleri, eğitim, gıda, perakende alışveriş vb.) işyerlerini ifade etmektedir.

işyeri tehlike sınıfı kodları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

EK-1 işyeri Tehlike Sınıfı Listesi

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.