• 20/10/2022
  • Güncelleme 14/07/2022 19:41
  • İstanbul

Blog

Neden İş Kazası?

Kaza mı İş Kazası mı? İş kazasının en bilinen tanımı, Sosyal Sigortalar Yasası’nda verilen tanımıdır. Bu tanımın yapılmasındaki temel amaç,…

iş kazası sıklık hızı

Yıl sonu raporlarını hazırlarken verileri istatistiki ölçütlere çevirmede faydalı olacak formüller   iş kazası sıklık hızı: Bir takvim yılında çalışılan…

Yüksekte güvenli çalışma

Çalışma hayatında çalışanlar tarafından yürütülmekte olan çeşitli iş ve faaliyetler, çalışanların genel olarak açık ve kapalı ortamlarda özel olarak ise…

Meslek Hastalığı Bildirimi

Meslek Hastalığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında yayınlanan Yönetmeliklerde sağlık gözetimi ile ilgili ayrıntılı hükümler…

Kişisel Koruyucu Donanım Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Kişisel Koruyucu Donanım ne zaman kullanılmalıdır? Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu veya çalışma…

İş Sağlığı ve Güvenliğine dair ILO Sözleşmeleri

Türkiye’nin kabul ettiği ILO Sözleşmeleri Türkiye’nin kabul ettiği ILO Sözleşmelerinden; 155 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin…

Neden iş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek hastalıkları ve iş kazası oranı düşük olan ülkeler, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını tam olarak sağlayabilen ve çağdaşlık seviyesine…

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının hazırlanması için en iyi zaman tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi (RD)…

Hangi işlerde Mesleki Eğitim Zorunludur?

Mesleki Eğitim Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereğince, aşağıda yer alan işlerde…

vatan şaşmaz ile iş güvenliği üzerine ropörtaj

iş güvenliği ropörtajı İstanbul Vizyon OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Çiçek’in Vatan Şaşmaz ile iş güvenliği üzerine verdiği röportaj