teklif al

Yazar: Hüseyin ÇIÇEK

A sınıfı iş güvenliği uzmanı, Yangın güvenlik uzmanı, Maden Mühendisi

Yüksekte Çalışma Tedbirleri

Yüksekte Çalışma Yüksekte Çalışma Tedbirleri 1. Yüksekliği tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlar, kiremit döşeyicileri, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlar, gırgır vinçlerini çalıştıranlar ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri …

Yüksekte Çalışma Talimatı

yüksekte çalışma Yüksekte çalışma talimatı 1. Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, şeker, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışma yapmayın.   2. Yüksekliği tabandan 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde güvenlik kemeri kullanın.   3. Güvenlik …

Temel ilkyardım El Kitabı

iLKYARDIM Dünyada her gün insanların hayatını tehlikeye düşüren, sakatlıklara yol açan, işgücü kayıplarına ve sağlık halinin bozulmasına neden olan pek çok acil olay yaşanıyor. Kazalarda ve acil sağlık problemlerinde ortaya çıkan ölümler ve sakatlıkların en büyük nedenlerinden biri, müdahalede bulunan …

Çalışmak sağlıklı ise Peki, Nedir Bu Meslek Hastalıkları?

Çalışmak ve Sağlık Nedir? Dünya Sağlık Örgütü  (WHO) tarafından kabul edilen “bedensel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hali” tanımına rağmen sağlık, çok boyutlu bir kavramdır. Her bir boyut birbirini etkiler. Sosyal iyilik hali bedeni ve ruhi iyilik halini …

Meslek Hastalığı Hastanesine nasıl başvuruda bulunulur?

istanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine muayene olmak için vatandaşların MHRS üzerinden  ( http://www.imhh.gov.tr ) veya 182 arayarak randevu alabilecekleri gibi hastaneye giderek başvuruda bulunabilirler. Çalışanların veya çalışma sonrası MESLEKİDİR raporu alabilmeleri için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 19. Maddesine istinaden çıkarılan …

Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

Belgelendirme süreci; kişisel koruyucu donanımların (KKD) ilgili teknik düzenlemelere göre test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin yapılan her türlü faaliyettir. Ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin değerlendirilmesi sürecidir. Belgelendirme sürecine, KKD’nin hangi …
Araç çubuğuna atla