teklif al

Yazar: Hüseyin ÇIÇEK

A sınıfı iş güvenliği uzmanı, Yangın güvenlik uzmanı, Maden Mühendisi

onaylı isgkatip sözleşmesi hangi durumlarda zorunludur?

isgkatip sözleşmesi Yasal mevzuatımızca, Sözleşme gerektirecek iş güvenliği hizmetinin verilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesi üzerinden ( isgkatip ) karşılıklı onaylı sözleşmelerinin olması zorunludur. Onaylı isgkatip Sözleşmesi gerektirecek hizmetler – Aylık İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti, – Aylık İşyeri hekimi Hizmeti, – …

Nace Kodu Nedir, Ne işe Yarar, Nasıl öğrenilir?

Nace kodu Firmaların faaliyetlerini doğru ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için bazı yasal çerçeveler ve düzenlemeler bulunuyor. Nace kodu uygulaması da bunlardan biri olarak büyük önem taşıyor. Bu yazımızda nace kodu nedir, nace rehberi nasıl oluşturulmuştur ve nace kodu güncellemesi nasıl …

Yabancıların çalışma izni ile ilgili notlar

Yabancıların Çalışma İzni Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler. Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı …

işyeri SGK sicil numarası

işyeri sgk sicil numarası işyeri sgk sicil numarasının mevzuattaki yeri işyeri SGK Sicil Numarasının içeriğinin nasıl olacağı Sigorta işlemleri Yönetmeliği Madde-28 de belirtilmiştir. MADDE 28 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince sigortalı çalıştırılan işyerine; Kurumca …

2014 yılı SGK istatistik bilgilerine göre iş kazaları

Dünya’daki durum Dünyada ve ülkemizde; sanayileşme ile birlikte yoğun makineleşme ve üretimde kullanılan yüzlerce kimyasal maddenin yol açtığı iş kazaları ve meslek hastalıkları, çağımızın önemli bir problemi haline gelmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde ve dünyada büyük kayıplara neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü kaynaklarına …

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gerekler

ekranlı araçlar 1. ekranlı araçlara ait ekipman a) Genel hususlar Bu tür ekipmanların kullanımı çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır. b) Monitör Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. Ekranda görünen karakterler, kolayca seçilir şekil ve formda, uygun …

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

yüksekte çalışma istenmeyen yüksekten düşme kazası halinde konsültasyon ve testlerin bulunup bulunmaması işyeri hekimini malpraktis açısından etkileyebileceğinden “yüksekte çalışabilir” ibaresi istenen raporlarda aşağıdaki konsültasyon ve tetkiklerin istenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu Sağlık bakanlığının 16 Haziran 2011ve 20065 …

Periyodik Ölçüm ve Kontroller

Kaldırma Aracı Periyodik Test ve Kontrolleri Forklift Periyodik kontrolü Tavan Vinç Periyodik Kontrolü, Pergel Vinç Periyodik Kontrolü, Kule Vinç Periyodik Kontrolü, Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü, Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü, Halat & Sapan Kontrolleri Yük Asansörü …

Periyodik Sağlık Taraması Hizmeti

Periyodik Sağlık Taraması işyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler, • Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve …

Makinelerin Güvenli Kullanımı

Makinelerin Güvenli Kullanımı İşyerinde makinaları kullanırken uğranılan kazalara karşı en iyi korunma yöntemi tehlikelere karşı daima uyanık olmaktır. Çalıştığınız makina ve malzemeyi tanıyın ve onlara ait güvenlik önlemlerini öğrenip uygulayın. Ellerinizi bir makinanın içine sokmadan önce daima elektriği kesin ve …

OSGB arşivinde olması gereken evraklar

OSGB arşivi iş Güvenliği Hizmetler Yönetmeliği; Madde 13/2 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, (Ek ibare:RG-18/12/2014-29209) yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara …