yüksekte çalışabilir sağlık raporu

Yüksekte çalışma sağlık raporu

yüksekte çalışma istenmeyen yüksekten düşme kazası halinde konsültasyon ve testlerin bulunup bulunmaması işyeri hekimini malpraktis açısından etkileyebileceğinden “yüksekte çalışabilir” ibaresi istenen…