teklif al

Etiket: işyeri hekimi

Kimyasal Gazlara Bağlı Hastalıklar

Karbon monoksit Karbonmonoksit; renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı, patlayıcı, havadan hafif, irritan olmayan bir gazdır. Organik maddelerin (kömür, odun, dizel, benzin, gaz) yetersiz yanma ürünüdür. Hemoglobine oksijenden 200 kat hızlı bağlanır. Karbonmonoksit Maruziyeti En yaygın maruziyet kaynağı motor egzoz gazları, yakma …

Meslek Hastalığı Bildirimi

Meslek Hastalığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında yayınlanan Yönetmeliklerde sağlık gözetimi ile ilgili ayrıntılı hükümler içerir. Sağlık gözetimi işyerinde yapılacak risk değerlendirmesine göre gerçekleştirilir. Bunun için öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmeli, risklerin analizi yapılmalı, bunun sonucuna …
Araç çubuğuna atla