işyeri hekimi

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, OSGB;  işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren, ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Şirketler; işyeri hekimi,…

işyeri Hekimi Tarafından Verilen Reçetelerin Ödenmesi için Gereken Hususlar

işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir.   Kayıt işlemi için il sağlık müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Kayıt…

Meslek Hastalığı Bildirimi

Meslek Hastalığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında yayınlanan Yönetmeliklerde sağlık gözetimi ile ilgili ayrıntılı hükümler…