iş sağlığı gözetimi

iş sağlığı gözetimi

iş sağlığı işyeri hekimi konuya çalışan odaklı yaklaşırken, iş hijyeni çalışma ortamından, tüm süreçten ve çevre açısından konuya yaklaşmaktadır. iş…

Portör Muayenesi Nedir ? Zorunlu Mudur ?

Portör Muayenesi Gıda ile ilişkili işlerde çalışanların, gıda yolu ile bulaşabilecek hastalıkları taşıyıp taşımadığını tespit etme amacıyla yapılan laboratuvar tetkiklerine portör…

iş sağlığı neden önemlidir?

iş sağlığı iş sağlığı oldukça geniş bir konu olmakla beraber, işyeri hekimi; konuya çalışan odaklı yaklaşırken, iş hijyeni; çalışma ortamından…

Çalışanların iş Sağlığı Gözetimi

Çalışanların iş Sağlığı Gözetimi Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “sadece hastalık ya da bedensel özrün olmaması…