İş Kazasının Bildirimi

iş kazası bildirim süreleri

iş kazası nedir 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde iş kazasının tanım olarak; Sigortalının işyerinde…