teklif al

Etiket: Geçici iş Göremezlik Ödemeleri

Meslek Hastalığı Nedir?

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir? Hizmet akdi ile çalışanlar …
Araç çubuğuna atla