Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri İşyerinde çalışanları; gürültü, termal konfor, titreşim, basınç, aydınlatma ve radyasyon gibi fiziksel olarak etkileyen rahatsız eden durumlara…

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Resmi Gazete; 22.08.2013/28743…