ergonomi

İşyerlerinde Ergonomi

işyerlerinde Ergonomi Ergonomi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı durumlarda da…