istanbul vizyon osgb
teklif al

Etiket: çalışan temsilcisi

çalışan temsilcisi

çalışan temsilcisinin seçimi

çalışan temsilcisi Çalışan temsilcisinin seçimi Çalışan temsilcisi işyerinde yapılacak ve çalışanların en az yarısından fazlasının katılacağı bir seçim ile belirlenir. Seçimin tüm aşamalarında işveren organizasyon sağlamak zorundadır. İşverence çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre …

çalışan temsilcisi kimdir?

çalışan temsilcisi kimdir? Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir. İşyeri yönetiminin demokratikleşmesi …

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ 1

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi, görevleri ve atanmasına ilişkin esaslar aşağıdadır; Resmî Gazete Tarihi: 29.08.2013 / 28750 Güncelleme: 29.01.2019 MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 …