çalışan temsilcisi

çalışan temsilcisinin seçimi

Çalışan temsilcisinin seçim kriterleri Çalışan temsilcisi işyerinde yapılacak ve çalışanların en az yarısından fazlasının katılacağı bir seçim ile belirlenir. Seçimin…

Kaç çalışan temsilcisi yeterlidir

çalışan temsilcisi sayısı İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir, Ellibir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki, Yüzbir…

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ

çalışan temsilcisinin seçimine ilişkin tebliğ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 nci maddesi kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi, görevleri ve atanmasına ilişkin…