Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı imalat atölyeleri

Talaşlı imalat atölyelerinde potansiyel tehlikeler

Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri minimuma indirmektir. Güvenli bir şekilde çalışabilmek için alınması gereken önlemlerin işe başlamadan önce alınması elzemdir.

Talaşlı imalat atölyelerinde risk analizi

Talaşlı İmalat Atölyelerinde Risk Analizi

Bölüm Faaliyet Tehlike Risk
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgahların operasyon noktalarının korunma içine alınmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, malzeme fırlaması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgahlardan talaş veya metal çapak fırlaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Çalışılan makinenin acil durdurma butonunun olmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Makine çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun renkte olmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Seyyar taşlama ve kesme aletlerinin koruyucusuz olması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, malzeme fırlaması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Torna tezgahında ve frezede bütün kayışlar, kasnaklar, miller, dişliler vb. aksamların uygun şekilde korunmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Adi torna mandallarının kullanılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Ayar, kalibrasyon ve ölçme işlerinin makine durmadan yapılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Atölyede kullanılan makine, tezgah, elektrikli el aletleri vb. bakım ve onarımları esnasında kapatılmaması Elektrik çarpması, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Torna tezgahının topraklamasının yapılmaması Elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgah, makinelerin etrafında, üstünde el aletleri vb. araç-gereçlerin bulunması Takılma, düşme, malzeme düşmesi, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar İşlenecek parçanın tezgaha sağlam bir şekilde tespit edilmemesi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, malzeme fırlaması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Preste koruyucu olmaması veya çıkarılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Preslerde bakım ve onarım sırasında elektrik bağlantısının kesilmesi Elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Preslerde bakım ve onarım sırasında presin çalışır durumda olması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Preslerin kapasitelerinin bilinmemesi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgahta çalışan operatörün çalışma alanının dar olması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı,düşme
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tecrübesiz ve bilgi bakımında yetersiz kişilerin tezgahta çalışması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı,düşme
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Operatörün tezgahtan ayrılırken tezgahını açık halde bırakması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı,düşme
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgahta çalışan personelin iletken olabilecek yüzük, kolye vb. takmaları, sarkan, uzun kollu elbise veya kravat takmak Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, düşme, elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tezgahta çalışan personelin dikkatsiz çalışması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı, düşme, elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Makinelerin sıcak ve hareketli olabilecek bölümlerinin korumasız olması Yanma, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kaybı, düşme, elektrik çarpması
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Tornanın aynasını elle durdurmak Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı,düşme
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar İş bittiğinde elektrikli aletlerin fişlerinin prize takılı bırakılması Elektrik çarpması, yangın, patlama
Atölye Torna, tezgah, pres vb. Makinalar ve iş ekipmanları ile yapılan çalışmalar Atölyedeki makinelerin uzun süre çalıştırılması Yangın, yanma
Atölye Torna, freze, pres vb. iş makineleri Torna tezgahlarında çalışma Malzeme fırlaması, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Atölye Torna, freze, pres vb. iş makineleri Freze tezgahlarında çalışma Malzeme fırlaması, uzuv sıkışması/kesilmesi/kaybı
Atölye Universal torna tezgahı Otomatik talaş mili Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Universal dikey/ yatay freze Hava tabancası Göz tahrişi, uzuv sıkışması/ kesilmesi/kaybı
Atölye Universal dikey/ yatay freze Toza maruz kalma Mesleki solunum sistemi hastalığı
Atölye CNC yatay işleme Ağır parça Malzeme düşmesi, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Atölye CNC yatay işleme Hava basınçlı anahtar Uzuv kesilmesi/sıkışması, titreşim rahatsızlıkları (Beyaz el vb.)
Atölye CNC yatay işleme Tabla dönmesi Uzuv kesilmesi/sıkışması/ kaybı
Atölye CNC yatay işleme Makine koruyucusunun olmaması Malzeme fırlaması, göz tahrişi, uzuv kaybı
Atölye CNC yatay işleme CNC kontrol ekranı Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Atölye CNC yatay işleme Toza maruz kalma Mesleki solunum sistemi hastalığı
Atölye CNC yatay işleme Parça sök-tak Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Atölye CNC yatay işleme Yetersiz koruyucu Malzeme fırlaması, göz tahrişi, uzuv kesilmesi/kaybı
Atölye Universal dikey matkap Radyal matkabın kayış kasnak sisteminin açıkta olması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Universal dikey matkap Toza maruz kalma Mesleki solunum sistemi hastalığı
Atölye Talaşlı imalat Hareketli aksamlarda koruyucuların bulunmaması sebebiyle uzuv kapılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Çalışanların elbiselerinin kollarının geniş olması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Tezgah temizliği yapılırken gözlük ve KKD kullanılmaması Göz tahrişi, uzuv sıkışması/ kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmamaları Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Ham madde, mamul madde, yanıcı ve kimyasal maddelerin aynı ortamda bulunması Yangın, yanma, patlama
Atölye Talaşlı imalat Çapak atma Göz tahrişi, uzuv sıkışması/ kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Zeminin kaygan olması Düşme, kayma, takılma
Atölye Talaşlı imalat Döner aksama el kaptırma Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Yürüme yolları üzerinde malzeme bulunması Düşme, çarpma, uzuv sıkışması/kesilmesi
Atölye Talaşlı imalat Basınçlı hava kullanımı Göz tahrişi, uzuv kesilmesi
Atölye Talaşlı imalat Kalite kontrol esnasında kimyasal kullanımı Göz ve cilt tahrişi
Atölye Talaşlı imalat Tezgah koruyucularının aralık bırakılması ve sökülmesi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat Acil durum butonları ve emniyet sviçlerinin devre dışı bırakılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat CNC tezgahta makine otomatik çalışırken işleme tablasına çıkarılması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Talaşlı imalat CNC tezgahta makinenin hatalı programlanması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Hidrolik el presi Parça fırlama Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Hidrolik el presi Doğrultma çekici Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
Atölye Hidrolik el presi KKD kullanılmaması Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Hidrolik el presi Tecrübesiz personel Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Hava tabancası Hava tabancasıyla temizlik yapımı Göz tahrişi, uzuv sıkışması/ kesilmesi/ kaybı
Atölye Ortam Zeminin yağlı olması Kayma, düşme
Atölye Şerit testere Şerit testere ile çalışma ve testerenin değiştirilmesi işlemi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Dairesel testere Dairesel testere ile çalışma ve testerenin değiştirilmesi işlemi Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Giyotin Giyotin makasının kullanımı Uzuv sıkışması/kesilmesi/ kaybı
Atölye Isıl işlem Gaz kaçağı Patlama
Atölye Isıl işlem Sıcak yüzeylere temas Yanma
Atölye Isıl işlem Yüksek radyant ısı oluşması Radyoaktif maruziyet
Atölye Isıl işlem Çalışanların havuza düşmesi Boğulma, Yanma
administrator

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın