OSGB arşivinde olması gereken evraklar

OSGB arşivinde olması gereken evraklar

OSGB arşivi

İş Güvenliği Hizmetler Yönetmeliği;
Madde 13/2 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, (Ek ibare:RG-18/12/2014-29209) yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir.

OSGB arşivinde bulunması gerekli evraklar listesi

 1. isgkatip sözleşmeleri,
 2. Tespit ve Öneri Defteri nüshaları,
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Karar Defteri tutanakları,
 4. Eğitime Katılım Formları,
 5. Çalışan temsilcisi, destek elemanı ile risk değerlendirme ekip üyelerinin seçim / atama ve eğitim kayıtları,
 6. Risk Değerlendirme Raporu,
 7. Acil Durum Planı ve Tahliye Tatbikatı
 8. işyeri iç Yönergesi,
 9. Yıllık Çalışma Planı,
 10. Yıllık Eğitim Planı,
 11. Yıllık Değerlendirme Raporu,
 12. iş kazası ve meslek hastalığı kayıtların suretleri,
 13. İlkyardımcı Sertifikaları,
 14. Meslek Edinme Kurs Sertifikaları,
 15. iç/dış denetim tutanakları/raporları ve Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet Kayıtları,
 16. Uyarı ve ceza yazıları,
 17. İş ekipmanı Periyodik Kontrol Raporu,
 18. İç ortam Ölçümlerin Raporu,
 19. Makine Gövde Topraklama Ölçümleri ve Kontrol Raporu,
 20. Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi
 21. İşyerine ait ticaret sicil gazetesi
 22. yetkililerin imza sirküleri
 23. işyerine ait kapasite raporu
 24. işyerine ait itfaiye uygun belgesi (itfaiye raporu)
 25. işyerine ait vergi levhası
 26. işyerine ait yerleşim planı

OSGB de görevli her uzmanın; görevlendirildiği firmada imza altına altına aldığı çalısmaların bir nüshası OSGB de arşivlenmelidir. OSGB arşivindeki tüm belgeler ıslak imzalı olanlarından birer kopyası olması gerekir.

Neden İstanbul Vizyon OSGB ile Çalışmalısınız?

 

Teklif Almak için TIKLAYINIZ

administrator

  İlgili Yayınlar

  Bir cevap yazın