Yayınlar

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri

Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir.  Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde,
sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma yüksekte çalışmadır.

Yaşam Hattı

Düşme ihtimalinin bulunduğu tüm alanlarda öncelikle kişinin düşüşünü engelleyen, düşüşün yaşanması durumunda ise kişinin zarar görmesini engellemek amacıyla kurulan emniyet sistemleri.

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 1

 

Yasal Mevzuat

İş verenin yükümlülükleri:

 • İş için en güvenli uygulama yöntemini seçmek
 • Güvenli çalışma ortamı sağlamalı
 • İşe uygun KKD sağlamalı
 • Güvenli çalışma için gerekli eğitimleri sağlamalı

 

Çalışanın yükümlülükleri:

 • Verilen eğitimlere katılmak ve öğrendiklerini uygulamak
 • Güvenli çalışma ortamını tanımak ve kurallara uymak
 • KKD’ları doğru ve güvenli kullanmak
 • Güvenli uygulama yöntemi yok ise işi yapmamak
 • İş veren ve çalışanlar, kendilerinin ve başkalarının, sağlık ve güvenliğikonusunda, tüm hareket ve görevlerinde, elden gelen en doğru ve güvenli uygulamayı sergilemekle yükümlüdürler.
 • İtfaiye ve acil yardım ekiplerinin yüksekten kurtarma eğitimi alma zorunluluğu bulunmadığından, 30 m (itfaiye araçlarındaki merdivenlerin erişebileceği en fazla yükseklik) üzerindeki yüksekliklerde iş yapan her  şirketin kendi kurtarma planı bulunmalıdır.
 • Mümkün olduğu sürece YÜKSEKTE ÇALIŞMAKTAN KAÇININ.
 • Yüksekte çalışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda, DÜŞÜŞ ENGELLEYİCİ iş malzemeleri ve KKD’lar kullanın.
 • Düşme riski olmaksızın çalışmak mümkün değil ise düşüş mesafesini ve etkilerini en aza indirecek DÜŞÜŞ DURDURUCU iş ekipmanları ve KKD’lar kullanın.

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 3

 

Yükseklik

Yükseklik kavramı göreceli olup kişiden kişiye göre değişir. Genel olarak ise yükseklik; adım atarak çıkamayacağımız yerler olarak tanımlanabilir.

İnsandan insana farklılık gösteren yükseklik kavramını tanımlarken baz alacağımız ölçü insan bedenidir. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Yani ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek olarak kabul edilir.

1.2 m omurga üzerinde insanın denge noktası, 1.8 insan boyu, Bizden aşağısı ve yukarısı, düştüğümüzde zarar göreceğimiz yer, destek alarak çıkmamız gereken her yer…

 

Düşme Nedir?

Çalışanların çoğu düşme esnasında sağa sola tutunmak için yeterli zamanlarının olacağına inanır. Bir insanın düşmeye tepki zamanı 0.1 sn civarındadır. Reaksiyon için de 0.1 sn gecikme olabileceğini düşünürsek, 20 cm düşmüşsünüz demektir.

Düşmeler, inşaat endüstrisinde en fazla ölümle sonuçlanan kazalardır. 3-4 metre üzerinde çalışırken düşen işçilerin %85’ inin hayatını kaybettiği görülmektedir.

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 5

 

Düşme Faktörü;

Düşme faktörü 2; düşülen mesafenin, istasyon (bağlantı) noktası ile işçi arasındaki mesafenin iki katı Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 7olmasıdır. Pratikte 2 faktörlü düşüş; bağlantı noktasının ayak hizasında olduğu durumlarda gerçekleşir.

Faktör 2 düşüş örneği
2x ara bağlantı boyu
1x emici maksimum açılma boyu (1.75
m/1.9 yds.)
1x güvenlik payı (1 m/1.1 yds.)
= 6.75 m/7.4 yds.

 

 

 

 

Düşüş Mesafesi

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 9Düşme faktörü ve düşüş payı Düşme faktörü (düşüş etkeni); düşüş yüksekliği ile düşüşün enerjisini emen ip ya da lanyardın uzunluğu arasında ilişkidir. Hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır (düşülen mesafe, ip ya da ara bağlantının uzunluğuna bölünür): Düşme faktörü = Düşülen mesafe / ip veya perlo

n boyu Düşüş payı

Düşme sırasında yere çarpmayı engellemek için gerekli olan en az mesafedir. Şok emiciler kullanıcıya etkiyen düşme kuvvetini emer. Şok emici kullanılmıyorsa düşüşlerde ciddi yaralanma riski vardır  Şok emicilerde sistem uzayarak düşüşün enerjisini emer. Bu uzama miktarı hesaba katılarak düşüş payına eklenmelidir.

Düşüş durdurucu lanyard ve geri sarmalı geçici yaşam hattlarını kullanırken, dikey iz düşümünde olmaya dikkat edin.

Uygun bağlantı noktası bulamıyorsanız konumlanma lanyardı kullanın.

 

 

Askıda Kalma Travması

 • Başdönmesi ve terleme (5-20 dakika)
 • Şok belirtileri
 • Bilinç kaybı (5-30 dakika)

Neden Düşeriz

 • Bilgi Eksikliği: Kişinin yaptığı işle ve kullandığı ekipmanlarla ilgili olarak gerekli ve yeterli bilgiye sahip olmaması.
 • Eleman Atama: Doğru işe doğru personelin tayin edilmemesi. Yapılan işin çalışanın fiziksel yapısıyla uyuşmaması (az görme, işitme, herhangi bir organını kullanamama vb.)
 • İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması: Yöneticilerin iş güvenliği kurallarının gerekliliğine inanmaması ve bu kurulların uygulanması için personelini eğitmemeleri.
 • Mühendislik: Tasarlanmış sistem güvenli çalışmayı zorlaştırması; işin asgari gereksinimlerine cevap vermemesi.
 • Yetersiz Kişisel Koruyucu Donanım KKD: Kişisel Koruyucu Donanım KKD kullanılmaması veya yetersiz olması. Baret takmama, eldiven veya gözlük kullanmama, temizlik kurallarına uymama vb.

 

Düşüş Nasıl Engellenebilir?

 • Yüksekte çalışmaktan kaçınmak
 • Doğru KKD kullanımı ve bakımı
 • Personel eğitimi ve kontrolü
 • Düşüş engelleyici sistemler
 • Düşüş durdurucu sistemler
 • Yaşam hatları
 • Düşme olasılığına göre tasarım

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 11

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 13

 

Konstrüksiyonlu Yapılarda Çalışma

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 15

 

KKD Kullanımı ve Bakımı

 • Her kullanımdan önce ve sonra gözle muayene etmeniz gerekir. Şüphelendiğiniz herhangi bir malzemeyi kesinlikle kullanmayın ve yetkili (usta başı, iş veren, iş güvenliği uzmanı, malzeme sorumlusu, vs) kişiye teslim edin ve rapor tutturun.
 • Üreticinin tavsiye ettiği zaman aralıklarında ve talimatları doğrultusunda gözle muayene etmeniz ve şüphelendiğiniz malzeme için bir uzmana muayene ettirmeniz gerekir.
 • Zarar görme ihtimali olan bir olay yaşandığında gözle muayene etmeniz ve şüphelendiğiniz malzeme için bir uzmana muayene ettirmeniz gerekir. Bu olay KKD’ın görevini yapması ve düşen birinin hayatını kurtarması, yüksekten sert zemine düşmesi, üzerine boya, yapıştırıcı, yağ, çimento gibi kimyasal bir madde bulaşması, kaynak, spiral kesici gibi ateşli bir iş yaparken kullanılması olabilir.
 • Kaskların üzerinde darbe ile kopan, kaskın ana malzemesi gibi esnek olamayan bir parça bulunabilir. Materyalin ömür dolduğunda ve/veya aşırı güneşe maruz kalındığında UV ile renk değiştiren yada orijinal renk  değişirken sabit kalan özel boyalı bir bölge yada bir çıkartma olabilir.
 • Emniyet kemerlerinin ve lanyard ara bağlantılarının üzerinde düşme yaşandığında sökülen özel bir dikiş ve içinden çıkan farklı renkli bir bölge veya etiket olabilir.
 • Metal ekipmanlarda, düşmeye maruz kaldığında yada yanlış, aşırı ve/veya kötü kullanıldıklarında, hareketli parçalarında normalde görünmeyen boyalı bir bölüm ortaya çıkmışsa formu bozulmuş demektir. Normalde görünen boyasında oluşan bozulmalar da form bozukluğu, yıpranma ve hasar belirteçleridir. Bu yüzden de ekipmanlar üretici firmanın direktifleri/tavsiyeleri haricinde herhangi bir boya/kaplama yapılmamalı.

 

Düşüş Engelleyici Sistemler

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 17

 • Kat ve zemin üzerinde bulunan ve yüksekliği 1.30 m ve daha
  fazla olan tüm boşluklar standartlara uygun şekilde
  korkulukla ve tekmelikle çevrilmeli.
 • Korkuluk, üst korkuluk, orta korkuluk ve tekmelikten oluşur.
 • Korkulukların dış tarafında çalışırken emniyet kemeri
  giyilmelidir ve sağlam bir yere bağlanılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 19

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 21

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 23

 

Yaşam Hattı

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 25 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 27

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 29

 

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 31

 

Tehlikeler

 • Kat zeminlerinde, çatılarda ve iskelelerdeki korumasız kenarlar
 • Rampalar ve yürüyüş yolları da dahil olmak üzere yürüme ve çalışma yüzeyleri
 • Kalıpların yüzeyleri veya donatı demiri
 • Tepe pencereleri de dahil olmak üzere açıklıkların üzerindeki yüzeyler
 • Kazı kenarları
 • Eğimli çatılar
 • Prekast beton elemanlarının monte edildiği yerler
 • Yüksekteki tuğla işçiliği ve benzer işlerin yapılmakta olduğu alanlar
 • Duvar açıklıkları
 • İş makineleri, elektrik ekipmanları gibi ekipmanların üzerindeki alanlar

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 33

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 35

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 37

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 39 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 41 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 43 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 45

Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 45 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 49 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 51 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 53 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 55 Yüksekte Güvenli Çalışma Yöntemleri 57

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazarlara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

62 / 100 SEO Score

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

× Destek Hattı