Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

Kişisel Koruyucu Donanım

Belgelendirme süreci; kişisel koruyucu donanımların (KKD) ilgili teknik düzenlemelere göre test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin yapılan her türlü faaliyettir. Ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin değerlendirilmesi sürecidir. Belgelendirme sürecine, KKD’nin hangi kategoriye girdiğinin tespiti ile başlanır.

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategori Tespiti

KKD’ler 3 kategoride toplanın.

Kategori I: Basit yapıdaki KKD’ler,

Kategori II: Kategori I ve III dışında kalan KKD’ler

Kategori III: Karmaşık yapıdaki KKD’lerdir,

 

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorilere Göre Belgelendirme Süreci

Kişisel Koruyucu Donanımların belgelendirilmesi

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve belgelendirilmesi faaliyetlerin de bulunan kuruluşlardır.

Onaylanmış Kuruluş

Uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çevresinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşlardır. KKD alanında bakanlıkça TSE ve Üniversal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketleri onaylanmış kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

TSE ayak ve bacak koruyucuları, Üniversal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketi ise ayak ve bacak koruyucuları, baş koruyucuları, el ve kol koruyucuları ile vücut koruyucuları ( iş elbiseleri ) alanında onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır. Belgelendirme süreci için yurt dışında buluna onaylanmış kuruluşlara da başvuru yapılabilmektedir.

Onaylanmış Kuruluşların listesine;

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando adresinden ulaşabilirsiniz.

AT Tip İnceleme Belgesi

Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek imalatçıya verilen Kategori II ve III için KKD modelinin ‘’ KKD Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygunluğunu gösteren belgedir.

AT Uygunluk Beyanı

İmalatçının KKD’yi piyasaya arz ettiğinde ‘’ KKD Yönetmeliği ‘’ hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgedir. İmalatçı bu belgeyi kendisi düzenler.

Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar

Bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standarttır. Tüm TSE standartlarına www.tse.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Basit Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımların (Kategori I) Belgelendirilmesi

Basit yapıdaki KKD’ler, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan KKD’lerdir.

Örneğin; yüzeysel etkilere karşı koruyan eldivenler, doğal atmosferik etkenlere karşı koruyan başlıklar, ayakkabılar vb. Bu tip KKD’ler için onaylanmış kuruluşa gerek yoktur. İmalatçı, ürüne ait testleri yaparak AT Uygunluk Beyanı düzenler ve KKD’ye CE uygunluk işaretini iliştirir.

Karmaşık Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımların (Kategori III) Belgelendirilmesi

Karmaşık yapıdaki KKD’ler, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kullanıcın zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi şekilde zarar veren ve geriye dönüşü mümkün olmayan risklere karşı koruma sağlayan KKD’lerdir.

Örneğin; solunum sistemi koruyucuları, elektriğe karşı koruyucular, yüksekten düşmeye karşı koruyucular vb.

Bu yapıdaki KKD’lerin belgelendirilmesi için onaylanmış kuruluşa ihtiyaç vardır. Onaylanmış Kuruluş KKD2nin ilgili teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını inceler, ilgili testleri gerçekleştirir ve ürüne ait AT Tip inceleme belgesini verir. Onaylanmış Kuruluş homojen ürün üretimini de takip eder. Üretici AT Uygunluk Beyanı hazırlar ve ürüne CE işaretini iliştirir. Kategori III kapsamındaki ürünlere, CE işareti ile birlikte homojen üretimini takip eden Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasının da iliştirilmesi gerekmektedir.

Diğer Kişisel Koruyucu Donanımların (Kategori II) Belgelendirilmesi 

Kategori I ve III’ün dışında kalan KKD’ler, Kategori II olarak sınıflandırılır.

Örneğin; işitme koruyucular, baş koruyucular, göz koruyucular, ayak koruyucular vb.

Kategori II olan KKD’ler için onaylanmış kuruluşun onayı gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş gerekli incelemeyi yaptıktan sonra AT Tip İncelem Belgesini düzenleyerek imalatçıya verir. İmalatçı tarafından, AT uygunluk beyanı düzenleyerek CE işareti iliştirilir.

AT Tip İnceleme Başvurusu

AT Tip İnceleme başvurusu, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından, KKD modelinin, KKD Yönetmeliğindeki şartları sağlayıp sağlamadığının incelenerek tespit edilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla onaylanmış kuruluşa yapılır. Aynı anda birden fazla onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunulamaz.

AT Tip İnceleme Başvurusunun Kapsamı

a)     İmalatçı veya yetkili temsilcisi ile KKD’nin üretileceği işyerinin unvanı ve adresi,

b)    Teknik belgeler,

c)     Onaylanacak modelden yeterli sayıda örnek.

Teknik Belgeler

1.     Teknik Dosya,

a)     KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gereklere uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için gerekli olan hesaplamalar ve test sonuçları

b)    KKD için göz önünde bulundurulan temel gereklerin, uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik ayrıntıların tam bir listesi.

2.     Üretim uygunluğunun kontrolünde kullanılan kontrol ve test hizmetlerinin tanımlanması.

3.     KKD’ye ait kullanma kılavuzu.

 

 

Neden İstanbul Vizyon OSGB ile Çalışmalısınız?

OSGB Fiyat Listesi

Teklif Almak için TIKLAYINIZ

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın