Glossary

A Tipi Muayene Kuruluşu (Asansör)

A Tipi Muayene Kuruluşu (Asansör)

A Tipi Muayene Kuruluşu (Asansör); Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında…
A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi; silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz…
A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi; Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile…
AB Birincil Mevzuatı

AB Birincil Mevzuatı

AB Birincil Mevzuatı; ILO Anayasası ve temel bildirgelerden oluşan mevzuattır.
AB İkincil Mevzuatı

AB İkincil Mevzuatı

AB İkincil Mevzuatı; Sözleşme, protokol ve tavsiye kararlarından oluşan mevzuattır.
Abataj

Abataj

Abataj; 1) Tabii konumundaki madenin, kazma, martopikör, —>dinamit, vb. araçlarla yerinden sökülmesi ve taşımaya hazır hale getirilmesi. 2) —> Kazı.
ABEK P3 Tipi Maske

ABEK P3 Tipi Maske

ABEK P3 Tipi Maske; Amonyak ve Formaldehit gazlarının karışık olarak bulunduğu bir ortamda ABEK P3 Tipi maske kullanılır.
Abel Ayıracı

Abel Ayıracı

Abel Ayıracı; Paslanmaz çelikler için kullanılan, % 10 luk kromik asit çözeltisi olan ayıraçtır.
Abisal Fasiyes

Abisal Fasiyes

Abisal Fasiyes; 1) Derinliği 900 m’den fazla olan deniz diplerindeki çökeller. 2) Derin deniz fasiyesi.
Abiyotik

Abiyotik

Abiyotik; Cansızlığa özgü, cansızlığa ait.