işbaşı eğitimi

işbaşı eğitimi,

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda en az iki saat olacak şekilde işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlar tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimdir.

administrator

    İlgili Yayınlar