Yayınlar

iş güvenliği uzmanı

62 / 100

(Değişik: 12/7/2013-6495/101 md.) iş güvenliği uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı,

Cevap Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.