işyerinde pandemiyle mücadele

işyerinde pandemiyle mücadele

işyerinde pandemiye hazırlık rehberi

Bu kılavuzun amacı, işyeri hekimlerinin işyerleri için tüm dünyada yayılmaya devam eden pandemi ile mücadele için yapılması gerekenleri ve kontrol edebilecekleri bir döküman oluşturmaktır. Bu kılavuzda önerilen mücadele yöntemlerinde gözetilen öncelikli prensip, toplum sağlığının korunması ve işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvende olacağı bir ortamda işlerini devam ettirmeleridir.

Salgınla mücadele süresince bu kılavuz ile ortaya koyulan usuller işyerlerinin iç yapısına ve operasyonlarına uygun bir şekilde adapte edilirken, yetkili devlet kurumlarının belirleyeceği kurallar ve alacakları kararların öncelikli olduğu unutulmamalıdır.

işyerinde pandemiyle mücadele
işyerinde pandemiyle mücadele

işyerinde pandemiyle mücadele

 1. Amaca Uygun Stratejiler:
 2. Çalışanlara Doğru Kişisel Hijyen Uygulamalarını Hatırlatmak
 3. işyeri Temizliğinin Doğru Olarak Uygulandığından Emin Olmak
 4. Çalışanlar Arasındaki Sosyal ve Fiziksel Mesafeleri Arttırmak
 5. Çalışanları Covid-19 hastalığı şüphesinde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmek
 6. Semptomları Olan Çalışanların işyerine Girişlerini Kısıtlamak
 7. Kişisel Koruyucu Malzemelerinin Temin Edilerek Kullanımlarını Sağlamak
 8. işyerinde Hasta Olanları ve Hasta Kişilerle Teması Olanları Yönetmek
 9. Servis Araçları ve Transport Araçlarında Düzenlemeler Yapılmasını Sağlamak
 10. Ziyaretçiler ile İlgili Alınacak Önlemler
işyerinde pandemiyle mücadele
işyerinde pandemiyle mücadele

    A.Doğru Kişisel Hijyen Uygulamalarını Çalışanlara Hatırlatmak

Hasta kişilerle yakın temasta bulunmak hastalığın temel bulaşma yoludur. Temel kişisel hijyen kurallarına uyulması neticesinde hastalığın potansiyel etkileri ve yayılımı en aza indirilmiş olacağından, çalışanların temel kişisel hijyen kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılmalıdır. Hatırlatmalar, ofis çalışanlarına mail olarak; diğer çalışanlar için atölye içerisindeki ortak kullanım alanlarındaki panolara asılmak üzere afiş olarak hazırlanmalıdır.

 • El yıkama talimatı
 • Maske kullanma talimatı
 • Eldiven kullanma talimatı
 • Ateş ölçme talimatı
 • Dezenfeksiyon talimatı

    B.işyeri Temizliğinin Doğru Olarak Uygulandığından Emin Olmak

Covid-19 gibi solunum yollarını etkileyen pek çok virüs damlacık yolu ile bulaşır. Enfekte damlacıklar 48 saate kadar yüzeylerde kalabilir. Virüs ile enfekte olmuş olan yüzeylere dokunan kişiler burun, ağız veya gözleriyle enfeksiyonu alabilirler. Enfekte olmuş olan kişiler virüsü öksürme, hapşırma, nefes ve konuşma sırasında diğer kişilere bulaştırabilirler.

işyeri temizlik uygulamaları bulaşıcılığı azaltmak adına pandemi perspektifinden tekrar gözden geçirilmelidir. Temizlik uygulamaları, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Meslek Örgütleri ve ilgili Uzmanlık Derneklerinin önerileri doğrultularında yapılmalıdır.

 • Temizlik uygulamalarına dezenfektanlar eklenmelidir.
 • Ortak alanlarda kullanılan eşyaların temizliği daha sık yapılmalıdır (telefonlar, fotokopi makinesi, tuvalet muslukları, kapı kolları, yemekhanedeki eşyalar, kahve-çay makineleri, toplantı odaları gibi)
 • Turnikeler ve ana mekanlar günlük olarak dezenfekte edilmelidir.
 • Servis araçları günlük olarak dezenfekte edilmelidir.
 • Enfeksiyona maruz kalmanın kaçınılmaz olduğu bölümler geçici olarak kapatmalıdır. (kafeterya, spor salonu v.b)
 • Klimalar elden geçirilerek, virus geçirmeyi önleyen filtrelerin kullanılması sağlanmalıdır. Klimaların filtre değişimi yapılmayacaksa kulanılmaması sağlanmalıdır.
 • Yemekhanelerde ek temizlik önlemleri alınmalı ve burada çalışanların maske kullanımı sağlanmalıdır.
 • Tüm temizlik uygulamaları yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır.

    C.Çalışanlar Arasındaki Sosyal ve Fiziksel Mesafeleri Arttırmak

 • Enfeksiyon riskini azaltmak adına çalışanların aralarındaki fiziksel mesafeleri mümkünse arttırmaları yönünde uyarılarda bulunulmalıdır. Gündelik hayattaki toplumsal faaliyetlerde de çalışanların diğer kişilerle aralarındaki fiziksel mesafeleri arttırma yönünde pratikler geliştirmeleri konusunda destekleyici önerilerde bulunulmalıdır. (Yemekhanede ve çay alanlarında her masaya bir kişi veya çapraz olarak iki kişinin oturmasının sağlanması, vardiyalarda çalışan sayısının azaltılması, işyerine girişte 1,5 m ara ile işaretleme yapılması, yemeklerin kumanya olarak verilmesinin sağlanması, soyunma dolaplarının arasının açılması, soyunma dolaplarına renklerle ayırıp aralaıklaı giyinme sağlanması, vardiyalara gelen çalışan sayısının azaltılması, çalışanların rotasyonla çalışmasının sağlanması)
 • Pandemi uyarı seviyesine bağlı olarak, çalışanların potansiyel enfeksiyon ajanına maruz kalabilecekleri çalışma alanlarında bulunmamaları için önlemler alınmalıdır (işyeri girişine ateşi yüksek ölçülen çalişanin bekleyeceği izolasyon odası tanımlanmalıdır), (Sağlık merkezinde salgın hastalık nedeniyle geçici olarak dezenfeksiyon yapılması amacıyla kapatılma durumunda şikayeti olan çalışanların uygun olan mekanlarda muayene edilmeleri  için ek yer tanımlaması sağlanmalıdır).
 • Aynı bina içerisinde çalışmalarına rağmen yüz yüze toplantılar yerine telefon, e-mail, web toplantılarının yapılması yönünde istekte bulunan çalışanlar desteklenmelidir.
 • Kalabalık yerlerde bulunulmaktan kaçınılmalıdır.
 • Toplu taşıma araçları yerine mümkünse yürünmeli veya şahsi araçlar kullanılmalıdır.Ya da servis güzergahı genişletilmelidir.
 • Eğlence ve hobi faaliyetlerine bir süreliğine ara verilmelidir.
 • Mümkün olduğu durumlarda evden çalışma desteklenmelidir.
 • Toplantının yüz yüze yapılmasının zorunlu olduğu hallerde toplantı süresini kısa tutmalı, büyük bir toplantı odası tercih edilerek kişilerin birbirlerinden uzak oturmaları sağlanmalıdır.
 • El sıkışmak ve öpüşmekten kaçınılmalıdır.
 • Ortak çalışma materyallerini kullanmaktan kaçınmalı, mümkünse toplantılar açık havada düzenlenmelidir.
 • Gereksiz seyahatlerden kaçınılmalıdır.
 • Zorunlu olmayan toplantılar ertelenmelidir.
 • Temasın kaçınılmaz olduğu durumlarda uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalıdır.

 

    D.Çalışanları Covid-19 hastalığı şüphesinde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmek

 • Tüm çalışanlar Sağlık Bakanlığı ve WHO tavsiyelerine uymalıdır.
 • Çalışanlar hastalık belirtilerinin neler olduğu konusunda bilgilendirilmeli, semptomların bulunduğu düşünüldüğü durumlarda acil tıbbi yardım almaları gerektiği hususunda bilgilendirilmelidirler.
 • Çalışanlar sağlık durumlarındaki gelişmelerden yöneticilerini ve İşyeri hekimini haberdar etmelidirler.

     E.Semptomları Olan Çalışanların İşyerine Girişlerini Kısıtlamak

 • Hastalık belirtileri olan kişilerin işyerine girmelerinin engellenmesi, hastalığın yayılmasını önleme ile birlikte şirket kaynaklarının daha kontrollu kullanılmasını da sağlayacaktır.
 • İşyerine girişlerdeki kısıtlama bilgileri ve varsa kapatılan bölümlerin bilgileri çalışanlarla paylaşılmalıdır.
 • Çalışanlardan hastalık belirtilerinin bulunması durumunda işe gelmemeleri istenmeli, tıbbi yardım almaları ve evlerinde dinlenmeleri sağlanmalıdır.
 • Yöneticiler, çalışanların karantina dönemini evlerinde geçirdiklerinden ve iyileşmiş olarak işbaşı yaptıklarından emin olmalıdırlar. Karantina süresince işyeri sağlık çalışanları tarafından ev izolasyonunda olanlar telefonla aranarak takip edilmeli ve bu durum kayıt altına alınmalıdır.

 

     F.Kişisel Koruyucu Malzemelerinin Temin Edilerek Kullanımlarını Sağlamak

 • Sağlık çalışanına ( n95maske veya fpp2maske veya fpp3 maske ve tıbbi maske, eldiven, tam yüz siperliği, tüm vucudu kaplayan Tulum)
 • Güvenlik çalışanları, temizlik çalışanları ( tıbbi maske , eldiven, tam yüz siperliği)
 • Tüm çalışanlara tıbbi maske verilmesi

sağlanmalıdır.

Başta tıbbi personel olmak üzere hasta kişilere veya kontamine alanlara maruz kalanlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.

 

 

     G.işyerinde Hasta Olanları veya Hasta Kişilerle Teması Olanları Yönetmek

a.Çalışanın COVID-19 ile teması olması durumu

 1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek kayıt altına alınır.
 2. Olası olgunun test sonucu çıkana kadar çalışan evden/uzaktan çalışır. Sağlık merkezi tarafından günlük olarak telefonla takip edilir.
 3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
 4. Test sonucu pozitif gelirse;
  1. Yakın temaslılar; evde 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip edilir. Evde temaslı takibi konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir.
  2. Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse maske takarak sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.

b.Çalışanda COVID-19 semptomlarının bulunması durumu

 

 1. Hastanın cerrahi maske takması sağlanır ve çalışanlardan ayrı bir alana alınır.
 2. 112 acil servis aranarak ambulans talep edilir.
 3. Hasta vital bulguları (kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, vücut ısısı) düzenli olarak takip edilir.
 4. 112 acil servis ambulansı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere sevki sağlanır. Ambulans sağlanmıyorsa, şirket ambulansı ile yönlendirilen hastaneye sevki sağlanır.
 5. Hastaya temas eden kişiler için temel kişisel koruyucu önlemler alınır ve “Çalışanın COVİD-19 ile teması olması durumu” maddesi adımları uygulanır (Ek-2’deki form bu işlem için kullanılır).
 6. Sağlık birimi ve çalışanın ofisi dezenfekte edilir ve 1 gün boyunca kullanılmaz.

 

c.Çalışanın COVID-19 olduğunun ortaya çıkması durumu

 1. COVID-19 vakası kesinleşen çalışanlar ile son 14 gün içinde temasa geçen çalışanlar için temel kişisel koruyucu önlemler alınır ve “Çalışanın COVID-19 ile teması olması durumu” maddesi adımları uygulanır.
 2. İş dışındayken bir çalışanın konfirme vaka olması durumunda İnsan Kaynakları Departmanına haber vermesi gerekir.
 3. Şirketinizin bir çalışanının COVID-19 konfirme vaka olması durumunda derhal Şirket Kriz Yönetim Ekibine bilgi vermelidir.
 4. Şirket Kriz Yönetim Ekibi medikal ve idari alınacak tüm tedbirleri belirler. Örn. Konfirme vakanın temas ettiği kişilerin bulunması, izole edilmesi, ilgili ofis veya bölgenin temizlenmesi ve kullanılmaması gibi.

 

    H.Servis araçları ve transport araçlarında düzenlemeler yapılmasını sağlamak

 • Servis araçlarının her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesinin sağlanması
 • Servis sürücülerinin maske kullanımının sağlanması
 • Servise maskesiz binilmemesinin sağlanması (servisde maske dağıtılması veya bir gün önceki vardiya çıkışında ertesi gün takacağı maskenin verilmesi)
 • Servislerde 2 koltuğa 1 kişi oturacak şekilde servis aracı sayısı artırılması
 • Tüm servis araçlarına el dezenfektanı konulması
 • Şirketteki ortak kullanılan transport araçlarının her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesinin sağlanması
 • Fabrika içi ring araçlarının (toplu taşıma) iptal edilmesi

 

    I.Ziyaretçiler ve nakliyeciler ile ilgili alınacak önlemler

Şirket tesislerine giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin COVID-19 ile mücadele kapsamında  acil kriz  yönetim ekibinin  değişen uyarılarına göre giriş yapmaları gerekmektedir.

 

Uygulama

Yaya Giriş Yapacak Ziyaretçiler: Mümkünse ziyaretçi Kabul edilmemelidir.

 • Nakliyeci giriş kayıtlarının güvenlik odalarına girmeden dışarından tablet ile kayıtlarının yapılmasının sağlanması
 • Nakliyeci sürücülerin maske ile içeri girmesi ve sürücünün araçtan inmeden boşaltma işleminin yapılması

 

Acil kriz yönetim ekibi tarafından işyerine ziyaretçi girişine izin verildiğinde girmesi zorunlu olan ziyaretçinin, ziyaretçi kayıt işlemi ( Ek-4 formu) ile yapılır.

Termal kamera bulunan tesislerde sağlık görevlisi/görevlendirilen çalışan termal kameradan gelen görüntüyü kontrol ederek ziyaretçinin ateş tespitini yapar.

Termal kamera bulunmayan tesislerde sağlık görevlisi tarafından infrared ateş ölçüm cihazı ile ateş tespiti yapılır ve ziyaretçi formu imzalatılır.

Bu aşamalardan sonra risk tespit edilmemişse ziyaretçinin içeri girişi sağlanır.

Formdaki sorulardan herhangi birine risk olduğunu gösteren bir cevap verildiyse veya ziyaretçinin ateşi riskli görülmüş ise sağlık görevlisi tarafından İşyeri Hekimine bilgi verilir ve İşyeri hekiminin talimatına göre hareket edilir.

Girişi mümkün olmayan ziyaretçilere durum sağlık personeli tarafından izah edilir.

Güvenlik görevlisi tarafından ziyaret edilecek şirket çalışanına da sözlü olarak bilgi verilir.

 

Araç ile Giriş Yapması Zorunlu Olan Nakliyeciler:

 • Nakliyeci giriş kayıtlarının güvenlik odalarına girmeden dışarından tablet ile kayıtlarının yapılmasının sağlanması
 • Nakliyeci sürücülerin maske ile içeri girmesi ve şirket tarafından belirlenecek uygun alana aracını park ederek sürücü araçtan inmeden boşaltma işleminin yapılması

Acil kriz yönetim ekibi tarafından işyerine ziyaretçi girişine izin verildiğinde girmesi zorunlu olan araçlı Nakliyeci veya Tedarikçiler araç kontrollerini geçtikten sonra tibbi maske takmasi sağlanır. Araçtaki tüm kişiler yaya olarak girişe gelir ve yaya ziyaretçi esaslarına göre alınıp, yaya girişinde belirlenen adımlar tamamlanır.

 

KAYNAK:

 1. https://istanbulvizyonosgb.com/blog/isyerinde-coronavirusle-mucadele
 2. işyerlerinde korona virüse (Covid -19) karşı alınması gereken önlemler
 3. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (14.04.2020) ( bilim kurulu çalışması)
 4. OSHA -Covid için işyerlerinin hazırlanması klavuzu çevirisi 
 5. Ankara Tabip Odası tarafından iletilen “Covid-19 Pandemisinde İşyeri Hekimleri için Rehber

Ek-1 Koronavirüs salgınından korunma ‘Acil Durum Eylem Planı’ örneği

Ek-2 Kovid izlem formu

Ek-3 Talimatlar 

Ek-4 Ziyaretçi bilgi formu

Ek-5 DSÖ İşyeri Önerileri

Ek6- Covid-19 Salgından korunma ‘Acil Durum Eylem Planı’ 

Ek7- OSHA Covid-19 için işyeri hazırlama rehberi

 

administrator

  İlgili Yayınlar

  Bir cevap yazın