Sivil Savunma Planı zorunlu mu

Sivil Savunma Planı zorunlu mu

Sivil Savunma Planı Nedir?

Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kayıplarını en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis kuruluşlarının korunması ve faaliyetinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma faaliyetlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri Kapsar. (5 Ağustos 2010 tarih 27663 sayılı resmi gazete: madde 4)

Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerden ve savaş durumunda kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı sivil savunma öğretir. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere birçok iş yeri bağlı bulundukları Valiliklerden, Sivil Savunma Planı hazırlamaları yönünde tebligatlar almaktadır.

Sivil Savunma Planı
Sivil Savunma Planı

Kimler Sivil Savunma Planı yaptırmak zorundadır ?

Sivil Savunma Kanunu gereğince hassas bölgeler içinde olanlar ve yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan veya ayrıca hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon, 100 den fazla yataklı hastane, oteller ve benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde Sivil Savunma Planı oluşturulması ve valilikçe onaylanması gerekmektedir.

Sivil Savunma Planı neden yapılır?

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanuna göre; Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu
ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Planı ile Acil Durum Planı arasındaki en temel fark nedir ?

Acil Durum Planı işletme içerisinde yapılır ve onaylanır. Sadece işletmenin kendi Acil Durumlarını ve çalışanları ilgilendirir. Sivil Savunma Planı işletme içerisinde, gerektiğinde yanındaki/etrafındaki diğer işletmelerle birlikte yapılır, Valilik tarafından onaylanır ve saklanır. Savaş, doğal afet v.b durumlarda kullanılmak üzere başvurulur. Burada asıl olan şey, gerektiğinde(savaş, doğal afet v.b) işletmenin kendi ekipmanlarının, personel kaynağının ve ekiplerinin valilik kontrolüne geçmesidir.

Sivil Savunma Planı, İç İşleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülmektedir. İlgili Valilik ve Kaymakamlık tarafından koordinasyonu sağlanmaktadır.

Sivil savunma acil durum kanunu kapsamında afet sivil savunma acil planı düşmana karşı ve tabii afetlerde ve büyük yangınlara karşı sivil halkın kaybının minimum seviyeye indirilmesi, resmi ve hususi teşekküllerin korunması ve faaliyetin idamesi için kurumun afet ve acil durumlarının idamesini sağlar.

Özellikle çalışan sayısı 100 ü geçen firmalarda Sivil Savunma Planı hazırlanması gerekmektedir. Türkiye sismik, topoğrafik ve iklimsel gibi birçok ana başlıklarda doğal afetlerle sıklıkla karşılaşmaktadır. Su baskını, sel, yangın ve özellikle deprem bölgesi olması sebebi ile ülkemizin bu konuda bilinçlenmesi çok önem azmetmektedir.

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından yedinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az iki deprem yaşanmaktadır.

FAD Daire Başkanlığı ve İstanbul AFAD ‘dan alınan bilgiler ışığında; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sivil savunma amirlerinin 4-5 gün süren eğitimlerinin tamamlandığı, sırada özel sektörün olduğu, eğitim planlaması için bir nevi bilgi havuzu oluşturmak amacı ile bu uygulamanın yapıldığı öğrenildi. Ayrıca işyeri tehlike sınıfına bakılmaksızın 100 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin zaten sivil savunma amiri bulundurmak zorunda olduklarını belirtildi. Sivil Savunma Planının, müesseselerin güvenlik birimleri ile beraber varsa bina yönetimi tarafından hazırlaması gerekmektedir. Konu 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında olmayıp bina yapısı, sığınak, ekipman vb. Konularda yeterli bilgiye sahip (Teknik Ekip vb.) Kişiler tarafından Kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlanması gerekmektedir.
İlgili planlar 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve içişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘Daire ve Müesseseler içi Sivil Savunma işleri Kılavuzu’na göre hazırlanması istenmektedir.
https://www.afad.gov.tr/sivil-savunma-mevzuati (link üzerinden ilgili mevzuata ulaşabilirsiniz.)

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın