Patlama Sınır Değerleri 2020

Patlama Sınır Değerleri 2020

Patlama Sınır Değerleri

Patlama Sınır Değerleri nelerdir

Aşağıdaki tabloda birçok kimyasal madde için alt patlama sınır değeri ve üst patlama sınır değeri hacimce konsantrasyon olarak verilmiştir.

Gaz LEL UEL
Aseton 2,6 13
Asetilen 2,5 100
Akrilonitril 3,0 17
Allen 1,5 11,5
Amonyak 15 28
Benzen 1,3 7,9
Bütan 1,8 8,4
n-Bütanol 1,7 12
Butil Asetat 1,4 8
Karbon Monoksit 12,5 74
Karbonil Sülfür 12 29
Klorotrifloroetilen 8,4 38,7
Kümen 0,9 6,5
Siyanojen 6,6 32
Sikloheksan 1,3 7,8
Siklopropan 2,4 10,4
Döteryum 4,9 75
Diboran 0,8 88
Diklorosilan 4,1 98,8
Dietilbenzen 0,8
Dimetilamin 2,8 14,4
Dimetil Eter 3,4 27
2,2-dimetilpropan, Neopentan 1,4 7,5
Etan 3 12,4
Etanol 3,3 19
Etil Asetat 2,2 11
Etil Benzen 1,0 6,7
Kloretan 3,8 15,4
Etilen 2,7 36
Etilen Oksit 3,6 100
Benzin 1,2 7,1
Heptan 1,1 6,7
Heksan 1,2 7,4
Hidrojen 4 75
Hidrosiyanik Asit 5,6 40
Hidrojen Sülfür 4 44
İzobütan 1,8 8,4
İzobutilen 1,8 9,6
Metan 5 15
Metanol 6,7 36
Metil Asetilen 1,7 11,7
Metil Bromid 10 15
Klorometan 7 17,4
Metil etil keton 1,9 10
Metanetiol 3,9 21,8
Metil vinil eter 2,6 39
Etilamin 3,5 14
Metilamin 4,9 20,7
Nikel karbonil 2
Pentan 1,4 7,8
Propan 2,1 9,5
Propilen 2,4 11
Propilen oksit 2,8 37
Stiren 1,1
Tetrafloretilen 4 43
Tetrahidrofuran 2
Toluen 1,2 7,1
Trikloroetilen 12 40
Trimetilamin 2 12
Turpentin 0,7
Vinil Asetat 2,6
Vinil bromür 9 14
Vinil klorit 4 22
Ksilen 1,1 6,6

Bu tabloda gösterilen değerler oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altındaki değerlerdir. Çoğu kimyasal maddenin yanma aralığı sıcaklık, basınç ve hacim arttıkça değişir.

patlama sınır değerleri

administrator

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın