Patlama Sınır Değerleri 2020

Patlama Sınır Değerleri 2020

Patlama Sınır Değerleri

Patlama Sınır Değerleri nelerdir

Aşağıdaki tabloda birçok kimyasal madde için alt patlama sınır değeri ve üst patlama sınır değeri hacimce konsantrasyon olarak verilmiştir.

GazLELUEL
Aseton2,613
Asetilen2,5100
Akrilonitril3,017
Allen1,511,5
Amonyak1528
Benzen1,37,9
Bütan1,88,4
n-Bütanol1,712
Butil Asetat1,48
Karbon Monoksit12,574
Karbonil Sülfür1229
Klorotrifloroetilen8,438,7
Kümen0,96,5
Siyanojen6,632
Sikloheksan1,37,8
Siklopropan2,410,4
Döteryum4,975
Diboran0,888
Diklorosilan4,198,8
Dietilbenzen0,8
Dimetilamin2,814,4
Dimetil Eter3,427
2,2-dimetilpropan, Neopentan1,47,5
Etan312,4
Etanol3,319
Etil Asetat2,211
Etil Benzen1,06,7
Kloretan3,815,4
Etilen2,736
Etilen Oksit3,6100
Benzin1,27,1
Heptan1,16,7
Heksan1,27,4
Hidrojen475
Hidrosiyanik Asit5,640
Hidrojen Sülfür444
İzobütan1,88,4
İzobutilen1,89,6
Metan515
Metanol6,736
Metil Asetilen1,711,7
Metil Bromid1015
Klorometan717,4
Metil etil keton1,910
Metanetiol3,921,8
Metil vinil eter2,639
Etilamin3,514
Metilamin4,920,7
Nikel karbonil2
Pentan1,47,8
Propan2,19,5
Propilen2,411
Propilen oksit2,837
Stiren1,1
Tetrafloretilen443
Tetrahidrofuran2
Toluen1,27,1
Trikloroetilen1240
Trimetilamin212
Turpentin0,7
Vinil Asetat2,6
Vinil bromür914
Vinil klorit422
Ksilen1,16,6

Bu tabloda gösterilen değerler oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altındaki değerlerdir. Çoğu kimyasal maddenin yanma aralığı sıcaklık, basınç ve hacim arttıkça değişir.

patlama sınır değerleri

administrator

    İlgili Yayınlar

    Bir cevap yazın