iş güvenliği uzmanı

iş güvenliği uzmanı

iş güvenliği uzmanı

Ülkemizde 20.06.2013 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir yaşam alanı bulan iş sağlığı ve güvenliği sektörü, hızla büyüyen ve çok çeşitli sektörlere hitap eden bir iş kolu haline gelmiştir. iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma alanlarının çeşitliliği sebebiyle, istihdam alanı fazla olan bir meslek kolu haline gelmiştir.

istanbul iş güvenliği isgistanbul iş güvenliği isgistanbul iş güvenliği isg

iş güvenliği uzmanı kimdir

iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette bulunmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardır.

Peki kimler, iş güvenliği uzmanı olabilir?

  • İş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde lisans veya ön lisans düzeyinde mezun kişiler
  • Teknik öğretmenler, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun kişiler
  • Mühendislik veya mimarlık fakültelerden mezun olmuş kişiler
  • Bakanlık bünyesinde veya Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışma sistemini denetleyen müfettişler.

Bu bölümlerden mezun olanlar, Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca yapılan eğitimleri bitirmeleri ve devamında ÖSYM tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilirler.

iş Güvenliği Uzmanı Belgesinin Sınıf Değişikliği

  1. A sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi;
   • B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 4 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını İSG Katip ve sözleşmeyle belgeleyen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının düzenlediği A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimine katılarak, ÖSYM tarafından yapılan A sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavından başarılı olanlara,
   • Mühendislik veya mimarlık bölümlerinden mezunlar ile teknik elemanlardan; iş güvenliği veya iş sağlığı ve güvenliği programında doktora yapmış olanlara,
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde en az on yıl görev almış mühendislik veya mimarlık mezunları ile teknik elemanlara,
   • İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
   • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.
  2. B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi;
   • C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını İSG Katip ve iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak ÖSYM tarafından yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
   • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan B sınıfı iş güvenliği uzmanı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
   • İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olanlara, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.
  3. C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi;
   • C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimine katılarak yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlara,
   • İş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapan müfettişlerden C sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitimine katılanlara,
   • Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanı sınavında başarılı olanlara,

   İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce verilir.

   iş güvenliği uzmanı asgari çalışma süresi

   1. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika,
   2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika,
   3. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika,

   iş güvenliği uzmanı için tam zamanlı çalışma süresi

   Ayrıca tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

   tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

   tam zamanlı iş güvenliği uzmanı, Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

   iş güvenliği uzmanı, sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

    

   Teklif Almak için TIKLAYINIZ

administrator

  İlgili Yayınlar

  1Yorum

  Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • hcicek34 , 26/12/2021 @ 18:36

   ÇSGB’ce yetkilendirilmiş; iş güvenliği uzmanı belgesine sahip, iş güvenliği uzmanı (isg uzmanı) iş güvenliği hizmeti verir.

  Bir cevap yazın